Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

אלף דור
Eleph Dor
ירוחם הורוביץ

מימי תחילת בית שני עד אחר חתימת המשנה. ליקוט מדברי חז''ל: מהגמרא ומהמדרש, ראשונים ואחרונים, ספרי הגות חסידות ומוסר
* מחיר משוער , הספקה מהמחבר בלבד
 • History
 • $45
 • $15
 • באספקלריה של חז''ל
 • -
 • Tel Aviv
 • 2005
 • 2
 • 790
 • 24
 • 1500
 • כר' קשה