Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

ליקוטי פאה
likutey peah
אליהו פאלי

המחבר מרחיב מתוך דברי המשנה לסוגיות הנוגעות ובדברי ראשונים ואחרונים בטוב טעם
* מחיר משוער, הספקה רק בבית המחבר
 • Mishna
 • 50
 • 35
 • עיונים ובירורים על סדר המשניות: מסכת פאה
 • -
 • Bnei Brak
 • 2005
 • 1
 • 219
 • 24
 • 700
 • כר' קשה