Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

הצלם
Ha`Zelem
אברהם גיא

עבודה גרפית-אומנותית המבטאת את תהליך חזרה בתשובה של האדם , האומן מבטא את יציאתו מהמרובעות של הסדר החברתי והמפגש עם צלם אלוקים שבו .
 • Kabbala
 • $0
 • $11
 • נובלה גראפית
 • -
 • Tel Aviv
 • 2006
 • 1
 • 104
 • 24
 • 500
 • כר' קשה