Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

הנהגות קבליות בשבת
kabbalalistic customs of shabbat
משה חלמיש

המחבר הוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן וחיבר פרסומים רבים בתחומי הקבלה. בספר תיעוד כל ההנהגות המיוחדות לשבת על פי הקבלה.
 • Kabbala
 • $57
 • $11
 • אורחות
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 556
 • 24
 • 1500
 • כר' קשה