Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

לקראת שבת
likrat shabbath
חנניה מלכה

המחבר משלב בדבריו רעיונות השאובים מעולם הקבלה בשפה קלה ובנעימה ברורה
* מחיר משוער הספקה רק אצל המחבר
 • On the Torah
 • $26
 • $10
 • מבט פנימי על פרשיות השבוע ומועדי ישראל
 • המחבר
 • Beer Sheva
 • 2006
 • 1
 • 520
 • 24
 • 1200
 • כר' קשה