Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

בים דרך
BaYam Derech
יחיאל מיכל זילבר

ביאור בפרשיות במדבר, שבועות, שבת, ר''ח ותענית ציבור. פירוש על התפילות של הנביאים בדרך מסודרת.
מחיר משוער*
 • On the Torah
 • $20
 • $11
 • על הפטרת ופרשיות התורה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 350
 • 23
 • 600
 • כר' קשה