Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

דבר חן - פאר משה
devar chen - pe`er moshe
נתן אורטנר

דבר חן - מהדורה חדשה ומורחבת על הפעולות להצלת האדמו''ר מבעלזא, פאר משה - על תקופת מרן האדמו''ר מבעלזא בארץ הקודש. הספר גדוש בציטוטי מסמכים ויו''ל כספר זכרון לדב וחנה אורטנר
 • Hassidut
 • $36
 • $11
 • על הצלת האדמו''ר מבעלזא
 • -
 • Kerem Beyavne
 • 2006
 • 1
 • 570
 • 25
 • 2000
 • כר' קשה