46 28.00 28 שורות - חוה רוזנברג 42.00
10 השלמה "השלמה" - טובה בר 51.00
82 אבא חוזר אבא חוזר 42.00
39 אבוד אבוד בארץ עבדים - קומיקס 50.00
1020 אבות במחיצת אבות במחיצת החפץ חיים ב"כ 67.00
96 אביר הרועים אביר הרועים - על הרב עובדיה 55.00
96 אביר ב אביר הרועים ב 62.00
10 אבני אש אבני אש ב"כ - ביאורים בקובץ 50.00
10 מילואים אבני מילואים סט 42.00
74 הש"ס אגדות הש"ס - רבי מיכל שטרן 42.00
10 אגרות דעת אגרות דעת 29.00
388 חזון איש אגרות אגרות החזון איש ב"כ 54.00
12 אגרות אגרות ומאמרים הרב פינקוס 17.00
2055 אגרת סלנט אגרות רבי ישראל סלנטר, 23.00
300 אגרת לבן אגרת לבן תורה - מהרב יצחק יוסף 32.00
400 אהבת חיים אהבת חיים ב"כ 50.00
404 אהבת קשה אהבת חסד נוצרי לשון קשה 28.00
404 אהבת רכה אהבת חסד רכה נוצרי לשון 8.00
98 אהבת אהבת חסד שחור 30.00
12 מרים אהל מרים- הרב פינקוס חינוך 27.00
87 אהל גלות אהל משה גלות 25.00
910 אהרלה 2 אהרלה -2 אהרון מרגלית 52.00
910 אהרלה אהרלה 1 - קומיקס- אלי וגולד- אהרן 52.00
910 אהרלה 3 אהרלה 3 52.00
87 אוהל נחמה אוהל משה - בדי נחמה 38.00
87 אוהל בראשית אוהל משה -בראשית 33.00
87 אוהל-פורים אוהל משה פורים 33.00
87 אוהל שמות אוהל משה שמות 33.00
87 משה במדבר אוהל משה במדבר 38.00
87 אוהל דברים אוהל משה דברים (חדש) 33.00
87 ויקרא אוהל משה ויקרא 38.00
74 אוצר הידיעות אוצר הידיעות השלם ב"כ 73.00
10 הרחקות אוצר הרחקות 42.00
10 אוצרות יונה אוצרות המפרשים - יונה 38.00
10 אוצרות בראשית אוצרות פניני התורה -בראשית 42.00
10 אוצרות של חינוך אוצרות של חינוך ב"כ 96.00
300 אור ההלכה אור ההלכה - לט מלאכות שבת 27.00
73 אור החיים יפה אור החיים עה"ת ב"כ הוצאת יפה נוף 42.00
10 אור שמח זבחים אור שמח החדש - זבחים 38.00
10 ארח אורח דוד - הלכות והליכות מהגאון 38.00
2055 ארוחות אורחות וארוחות, דיאטה בקו מהפכני 72.00
10 אורחות לרא"ש אורחות חיים לרא"ש 25.00
96 אורחות מרן אורחות מרן ב"כ הנהגות בהלכה מהרב עובדיה יוסף 54
10 אורחות מוסר אורחות צדיקים - מוסר היומי 21.00
2055 אורחות כיס אורחות צדיקים השלם, כיס 17.00
73 אורחות יפה אורחות צדיקים יפה נוף (כריכה קשה) 9.00
400 אורחות סט אורחות צדיקים לילדים סט ח"כ - 128.00
300 אורחותיך אורחותיך למדני - על הרב שטיינמן 28.00
74 האלף אותיות האלף בית (הרב מיכל שטרן) 38.00
10 אותיות אותיות עם חוויות 51.00
67 אחות אחות קטנה (ר. טננוולד) 50.00
2010 אחרי לידה אחרי לידה, פינקלשטיין 53.00
13 אחת לשנה אחת לשנה - יום הכיפורים במקדש 46.00
10 איזהו חסיד איזהו חסיד 50.00
31 איזהו זבחים איזהו מקומן - זבחים 40.00
31 איזהו יומא איזהו מקומן -יומא 42.00
31 איזהו-סוטה איזהו מקומן סוטה עלה המחיר 40.00
31 איזהו בכורות איזהו מקומן בכורות 42.00
31 איזהו מנחות איזהו מקומן מנחות בכרך אחד 46.00
31 איזהו נדה איזהו מקומן נדה 42.00
31 איזהו שבת א איזהו מקומן שבת א 42.00
31 איזהו שבת ב איזהו מקומן שבת ב 42.00
46 איך חלפו איך חלפו ציפורים 51.00
10 אילנא אילנא דפלפלי 33.00
2055 אישה אישה במעגלי חייה 59.00
400 אך טוב אך טוב וחסד - הלכה יומית 21.00
300 אך טוב רכה אך טוב וחסד - כריכה רכה 4.00
44 אל הנער אל הנער הזה התפללתי 46.00
46 שמיר אל תשכחו את השמיר (נעמה) 51.00
2000 גדולי חא אלבום גדולי ישראל, לילדים, ח"א 50.00
65 אלבום אלבום הסיפורים (קובי לוי) 31.00
40 אלו חנוכה אלו וכאילו חנוכה 50.00
40 אלו פורים אלו וכאילו פורים (קומיקס) 50.00
40 אלו מיצרים אלו וכאלו - בין המיצרים (קומיקס) 50.00
40 אלו אלו וכאלו - הוא יצא ממצרים 50.00
40 אלו אלול אלו וכאלו ימים נוראים 50.00
890 אלו סוכות אלו וכאלו סוכות 50
12 אלול אלול-הרב פינקוס 33.00
555 עולים פנחס אלחנן וחיים עולים לי-ם גדול 25.00
555 שמחים פנחס אלחנן וחיים שמחים בירושלים מבצע 25.00
555 אלישמע 2 מבצע אלישמע ואפרים 2 מבצע -
300 אלישמע מבצע אלישמע ואפרים יוצאים ממצרים גדול 25.00
10 דמעות מבצע אלף דמעות מבצע 7.50
46 אלף סודות אלף סודות וסוד 50.00
84 אלפא אלפא ביתה תניתא דשמואל זעירא 51.00
84 אלפא ב אלפא ביתה תניתא דשמואל זעירא 51.00
2055 אלפיים אלפיים שנות היסטוריה יהודית 75.00
96 אמרי אבי אמרי אבי - שיחות עה"ת מהרב 32.00
300 אמרי המצוה אמרי המצוה - סיכום תרי"ג מצוות 30.00
10 אמרי יפה אמרי משה יפה נוף 24.00
10 אנוכי אנוכי מבקש -
10 אני אני ערב לו 38.00
2000 עולם 1 אנציקלופדיה עולם ומלואו 1 50.00
2000 עולם 2 אנציקלופדיה עולם ומלואו 2 50.00
2000 עולם 3 אנציקלופדיה עולם ומלואו 3 50.00
2000 עולם 4 אנציקלופדיה עולם ומלואו 4 50.00
2000 עולם 5 אנציקלופדיה עולם ומלואו 5 50.00
2000 עולם 6 אנציקלופדיה עולם ומלואו 6 50.00
2000 עולם 7 אנציקלופדיה עולם ומלואו 7 50.00
2055 אפרוח אפרוח של אמא 37.00
2055 אפרוחון אפרוחון בצבע הנכון ב.קוגל 37.00
2055 אפרוחים אפרוחים כמו אחים 37.00
2000 אפרת אפרת ליבפרוינד מגישה 98.00
82 אמא אפשר לקרוא לך אמא 38.00
36 48 ארבעים ושמונה דרכים לחכמה -מהגאון רבי נח וינברג זצ"ל 46.00
10 ארבעת מהדרין ארבעת המינים למהדרין 53.00
54 ארגז ארגז הכלים - הרב יצחק פנגר 33.00
10 ארץ נוד ארץ נוד - מירי זוננפלד 54.00
2060 אש קודש אש קודש 28.00
74 אשת ב"כ אשת חיל ב"כ נשים בתנ"ך (הרב 67.00
2060 אתהלך אתהלך (המחיר עלה) 52.00
73 אתוון אתוון דאורייתא - יפה נוף 18.00
36 באהבתה באהבתה תשגה תמיד (מסידרת 42.00
19 באופן באופן בלתי צפוי (מסדרת הסיפור 32.00
22 אורה באור שערי אורה 75.00
300 באשר תלך באשר תלך - על הרבנית יוסף 25.00
10 בדרך אחרת בדרך אחרת 46.00
67 בזכותך בזכותך ילדה 51.00
10 בחצוצרות בחצוצרות בית השם -הלכה 50.00
10 ביד נביאך ביד נביאך - עניני הפטרות ונביאים 29.00
10 ביום ביום שידובר -הלכות לשון הרע 7.50
2060 בימים ההם בימים ההם בזמן הזה מבצע 28.00
2055 בין המילים בין המילים - יהודית שולם 56.00
10 בין חושך בין חושך לאור 33.00
29 ביצת ביצת הזהב 42.00
2000 בישולייט בישולייט, נחמה כהן 98.00
770 בית אהרן חבד בית אהרן - קארלין 38.00
92 בית הלוי בית הלוי על התורה (מישור) 39.00
74 בית בית ומנוחה (הרב מיכל שטרן) 38.00
400 בית יעקב צניעות בית יעקב - צניעות - הרב לוגאסי 17.00
23 בית יעקב בית יעקב הוצאת מאורי אור 42.00
68 מקלם תורה בית קלם - קנייני תורה 29.00
68 מקלם תפילה בית קלם - תפילה ומוסר 33.00
22 בית שער בית שער אלול ימים נוראים 46.00
22 בית שער פסח בית שער מפסח עד עצרת 52.00
2055 בכל דור בכל דור ודור 35.00
402 במדבר לכל במדבר לכל המשפחה 33.00
2000 כוזר בממלכת כוזר היהודית 42.00
333 בן איש חי דרשות בן איש חי דרשות 30.00
400 בן איש הלכות בן איש חי הלכות 26.00
2060 טובה בני מחשבה טובה (המחיר עלה) 18.00
399 בניהו בניהו בן יהוידע על הש"ס -ירד המחיר 135.00
10 בנין עולם בנין עולם 18.00
300 בעין ה בעין יהודית ה 46.00
69 בעקבות אבודים בעקבות אבודים 50.00
2060 בצאתי מבצע בצאתי מירושלים מבצע 28.00
54 בצל בצל צח 40.00
10 בר מצוה בר מצוה- אוצר הלכות דרשות 33.00
416 בראשית לכל בראשית לכל המשפחה מבצע (למכור 20.00
10 ברווז ברוז גרעיני - יוסף כהן 15.00
300 ברוך ה ברוך ה' - דיסק מתנה לרוכשי סט -
12 בחשבון ברכות בחשבון 14.00
400 ברכת אליהו ברכת אליהו (פנחס) 23.00
2010 ברכת חיים למינ ברכת החיים למינציה 68.00
2010 ברכת חיים ברכת החיים, רגיל 54.00
416 באיור קשה מבצע ברכת המזון באיורים כריכה קשה 10.00
2010 ברכת קשה ברכת המזון ביאור באיור כר' קשה 24.00
2055 בשעה בשעה טובה 62.00
400 בת הש"ך בת הש"ך 28.00
10 בת בת ערובה - א.טוקר 51.00
760 מטאטא 2 גבעת המטאטא 2 29.00
10 גג גג על גג (א. טוקר) 50.00
10 גדול גדול בקרבך 42.00
300 גדול הדור גדול הדור הרב אלישיב 25.00
10 גזרות גזרות ת"ח ות"ט 25.00
19 גיבורים גיבורים קטנים (מסדרת הסיפור 32.00
2000 גידולי גידולי מוסר, אלול וימי הדין 39.00
2060 מוסר בין גידולי מוסר, ימי בין המצרים (המחיר 35.00
84 גימטריות גימטריות ב"כ 69.00
10 מזוזה גלגולה של מזוזה 50.00
12 גלות גלות ונחמה הרב פינקוס 33.00
2055 גם זו גם זו מתנה, אדהאן 35.00
104 גם שם גם שם ח. ברטלר 50.00
10 גנא גנא דפלפלי 33.00
10 גר גר המתגייר-עיונים בהלכות גרות 53.00
54 גשר צר גשר צר 40.00
10 דברי אגדה דברי אגדה 42.00
73 דברי הימים יפה דברי הימים עם מצודות יפה נוף 10.00
10 דברי הרב דברי הרב-רבי יוסף דב סולוביציק 42.00

דבש וחלב דבש וחלב 40.00
2000 דובון דובון בונבון 56.00
555 דוד מבצע דוד בן ישי מבצע 25.00
555 דוד מלך מבצע דוד מלך ישראל גדול מבצע 25.00
770 דור דעה דור דעה 38.00
2055 דור לדור דור לדור 152.00
54 דודש דורש טוב- אלול ימים נוראים ב"כ 66.00
10 משחקים דיני משחקים בשבת 33.00
10 שביעית קטן דיני שביעית דגל ירושלים 29.00
10 שעטנז דיני שעטנז עם תמונות 42.00
10 דירה דירה לכל ילד -הרב יוסף כהן 8.00
73 דניאל יפה דניאל עזרא נחמיה עם מצודות יפה 10.00
2010 דעה ה דעה את ה' 37.00
2010 דורות מפות דעת דורות - כרך מפות 67.00
2000 דורות דעת דורות ספר+ מפות ב"כ 109.00
88 דעת קדושים דעת קדושים 46.00
10 דעת תבונות דעת תבונות אור הדעת 52.00
2055 לחיים דרך ה' - דרך לחיים 52.00
2055 דרך ה דרך ה' עם פירוש "אור הדרך" 55.00
2055 דרך השם דרך ה' פלדהיים עברית 25.00
2060 דרך ה בלכתך דרך ה', מהדורת "בלכתך בדרך" 9.50
10 האתרים דרך האתרים - האינטרנט בראי 42.00
2060 דרך המלך דרך המלך מורחב (המחיר עלה) 44.00
2055 רמחל דרך דרך הקודש לרמח"ל 35.00
10 עץ החיים דרך עץ החיים מועדים - ד"כ (הרב 115.00
10 דרשות א' דרשות המגיד חלק א אלול סוכות 33.00
10 דרשות ב' דרשות המגיד חלק ב' - פורים פסח 33.00
10 דרשות ג' דרשות המגיד חלק ג' שבועות בין 33.00
10 דרשות סט דרשות המגיד סט (עלה מחיר) 99.00
84 דרשות לימי דרשות לימי התשובה (מבית מדרשם 25.00
10 דרשות משמר דרשות משמר הלוי 33.00
10 דרשות משמר ב דרשות משמר הלוי ב 29.00
54 האדם זמיר האדם בעולמו- הרב זמיר כהן 29.00
10 האירוסין האירוסין והנישואין השלם 84.00
36 האיש מקדש האיש מקדש 48.00
39 האניגמה האניגמה והצופן הסודי 50.00
2000 האפרוח האפרוח שלמד לשמוח 68.00
60 גולי הארץ של גולי 42.00
54 מתלקחת האש המתלקחת 40.00
2055 הבריחה הבריחה מסיביליה,חיים וולדמן 52.00
1020 הגדה במחיצת הגדה במחיצת החפץ חיים 42.00
54 הגדה דורש הגדה דורש טוב 42.00
53 הגדה ומתוק הגדה ומתוק האור 42.00
54 חשוקי הגדה חשוקי חמד מהגר"י זילברשטיין 42.00
54 הגדה יחוה הגדה יחוה דעת 42.00
386 הגדה כפיר הגדה מלכות רכה 12.00
555 הגדה מעבדות הגדה מעבדות לחרות 50.00
40 על מצות הגדה על מצות ומרורים יאכלוהו 33.00
180 שלום הגדה ר' שלום 38.00
118 הגדה שיח הגדה שיח שפתותנו מהגר"ח 21.00
2060 הגדה פיאסצנה הגדה של פסח פיאסצנה 24.00
71 שערי הגדה הגדה שערי הגידה 38.00
12 הגדה תפארת שמשון הגדה תפארת שמשון 40.00
5055 ממינסק הגדול ממינסק 55.00
54 חמד הגדת חשוקי חמד מהגר"י זילברשטיין 42.00
10 הגולם הגולם מפראג 40.00
2055 הגיוני במדבר הגיוני הפרשה במדבר 28.00
67 הדוד הטוב הדוד הטוב של רולי 42.00
54 שבדרון אבות הוא היה אומר ר' שלום שבדרון אבות 76.00
400 הוכחות הוכחות 10.00
400 הוכחות רכה הוכחות כריכה רכה 7.00
400 הוכחות רכה 2 הוכחות רכה 2 7.00
10 הזמנת כבוד הזמנת כבוד 42.00
82 החורף החורף של שירי 42.00
47 החלטה החלטה גורלית 42.00
70 שיחתי היא שיחתי 16.00
19 הידידים 2 הידידים 2 - והארמון הירוק (סידרת 42.00
19 הידידים הידידים ותעלומת החפרפרת (סדרת 32.00
2055 היורשת היורשת 45.00
1020 הימים במחיצת הימים הנוראים במחיצת הח"ח 33.00
2055 הירש משנתו הירש משנתו ושיטתו 30.00
86 הישיבה הישיבה הרמה בפיורדא ג"כ 100.00
2055 הכל הכל לאדון הכל 54.00
2055 הכל לאדון הכל לאדון הכל לבני הנעורים,שיין 32.00
2060 הכשרת הכשרת האברכים (המחיר עלה) 28.00
10 הלהיטים הלהיטים - חוברת נגינה 50.00
46 שלג הלוואי ירד שלג (חוה רוזנברג) 51.00
62 הלכות הליכות שלמה מועדים א' 27.00
62 שלמה הליכות שלמה פסח 27.00
62 שלמה-תפילה הליכות שלמה תפילה 27.00
32 ברורה א הלכה ברורה א' 30.00
32 אמירה לגוי הלכה ברורה אמירה לגוי ב"כ 60.00
32 ברורה ב הלכה ברורה ב' 30.00
32 ברורה ג הלכה ברורה ג 30.00
32 ברורה ד הלכה ברורה ד 30.00
32 ברורה ה הלכה ברורה ה 30.00
32 ברורה ו הלכה ברורה ו 30.00
32 ברורה ז הלכה ברורה ז 30.00
32 ברורה ח הלכה ברורה ח 30.00
32 ברורה ט' הלכה ברורה ט' 30.00
32 ברורה יא הלכה ברורה יא' 30.00
32 ברורה יב הלכה ברורה יב 30.00
32 ברורה יג הלכה ברורה יג' (הלכות שבת) 30.00
32 ברורה י הלכה ברורה כרך י 30.00
32 ברורה סט טו הלכה ברורה סט טו כרכים 450.00
32 ברורה קיצור הלכה ברורה קיצור א' 30.00
32 ברורה קיצור ב הלכה ברורה קיצור ב' (חדש) 30.00
32 ברורה שיח הלכה ברורה שיח 30.00
10 הלכה של שבת הלכה של שבת 51.00
74 יובל הלכות יובל - הרב מיכל שטרן שליט"א 33.00
312 המאור הגדול המאור הגדול - הרב עובדיה 25.00
300 המאור הגדול ב המאור הגדול ב -
300 המאור הגדול ג המאור הגדול ג 25.00
400 המהפך המהפך 1 40.00
400 המהפך 2 המהפך 2 44.00
400 המהפך 3 המהפך 3 44.00
300 המהפך 4 המהפך 4 55.00
400 המלאך הגואל המלאך הגואל 18.00

שלומאי המלך שלומאי 50.00
10 המלכודת מתח המלכודת - מתח על רקע הסטורי 50.00
96 המנהיג פרקי מופת המנהיג - פרקי מופת - הרב עובדיה -
10 אופיר המסע לאופיר (חיים ולדמן) 51.00
2055 המספיק המספיק לעובדי השם 52.00
300 המספיק למינציה המספיק לעובדי השם (למינציה) 9.00
10 המסתחבל המסתחבל 50.00
74 המקומות המקומות הקדושים 59.00
54 המשורר המשורר בין ההרים 40.00
10 הנבחרים הנבחרים 29.00
10 הניגון הניגון שהציל 30.00
2055 הנידון הנידון לחיים 53.00
36 הסוד הסוד - על הגרי"ש אלישיב 42.00
65 הסיפורים הסיפורים - קובי לוי 50.00
54 העושר העושר השמור 40.00
300 סט העיתונאי 2 העיתונאי (4,5,6)לחנויות יפה נוף 33.00
65 העיתונאי 8 העיתונאי 8 - ה כ ר י ש ! 25.00
65 העיתונאי 9 העיתונאי 9 - הקב"ה לא חייב לתת 25.00
65 סט העיתונאי העיתונאי סט (1.2.3) 29.00
770 מנחת חינוך הערות ועיונים במנחת חינוך 38.00
10 הפנימיה הפנימיה 33.00
2060 הפרוטוקולים הפרוטוקולים (המחיר עלה) 47.00
10 הפרשה המחנכת הפרשה המחנכת 38.00
10 הפרשה במדבר הפרשה שלנו במדבר - ה. ברכה 74.00
890 הפרשה בראשית הפרשה שלנו בראשית - ה. ברכה 74.00
10 הפרשה דברים הפרשה שלנו דברים 74.00
10 הפרשה ויקרא הפרשה שלנו ויקרא - ה. ברכה 74.00
10 הפרשה שמות הפרשה שלנו שמות - ה. ברכה 74.00
300 אוגנדה הצגה מסוכנת באוגנדה (קומיקס) 25.00
400 הצופן 1 הצופן 46.00
10 מונטה הר מונטה -
770 הראשון הראשון 33.00
12 פורים הרב פינקוס פורים 24.00
12 פסח הרב פינקוס פסח 24.00
2055 הרוח הרוח שגברה על הדרקון 50.00
19 בחורשה הרפתקה בחורשה הירוקה 25.00
54 הרקידה הרקידה לפני המשיח 40.00
10 הררי ג הררי קדם ג (חדש) 32.00
10 הררי ב הררי קדם כרך ב - עלה המחיר 32.00
2055 הרשת הרשת 53.00
770 השביעי השביעי 33.00
1020 שבת במחיצת השבת במחיצת הח"ח 38.00
40 השגרירים השגרירים - מעבר לנהר הסמבטיון 50.00
74 השופר השופר כהלכתו (הרב מיכל שטרן) 42.00
1020 שמיטה במחיצת השמיטה במחיצת גדולי הדורות 33.00
10 הריפוי התגלות אור הריפוי 62
74 יהושע התורה התמימה - יהושע שופטים 42.00
74 תמימה חמש מגילות התורה התמימה -חמש מגילות 42.00
74 תמימה ירמיהו התורה התמימה ירמיהו 42.00
74 תמימה ישעיהו התורה התמימה ישעיהו 42.00
74 תמימה מלכים אב התורה התמימה מלכים א-ב 42.00
74 תמימה משלי התורה התמימה משלי 42.00
74 שמואל אב התורה התמימה שמואל א-ב 42.00
74 תמימה תהילים התורה התמימה תהילים 42.00
74 התורה התורה והמצווה ב"כ 67.00
1020 במחיצת התפילה במחיצת החפץ חיים 38.00
10 רבבה התפילין שהצילו רבבה 25.00
10 ובחרת ובחרת בחיים 50.00
89 והערב נא והערב נא א 38.00
89 והערב ב והערב נא ב 38.00
89 והערב ג והערב נא ג 38.00
109 ויטע תמורה ויטע אשל תמורה ג"כ 75.00
402 ויקרא לכל ויקרא לכל המשפחה - חדש מבצע 33.00
10 ויקרא שמו ויקרא שמו בישראל מהדורה 50.00
36 ולא שבט ולא שבט הלוי בלבד 42.00
53 מתוק ומתוק האור אלול 66.00
53 מתוק גלות ומתוק האור ב"כ (בין המצרים ואיכה) 66.00
53 מתוק במדבר ומתוק האור במדבר א 42.00
53 מתוק במדבר ב ומתוק האור במדבר ב 42.00
53 מתוק בראשית ומתוק האור בראשית א' 42.00
53 מתוק ב ומתוק האור בראשית ב 42.00
53 מתוק ג ומתוק האור בראשית ג 42.00
53 מתוק דברים ומתוק האור דברים א 42.00
53 מתוק דברים ב ומתוק האור דברים ב 42.00
53 מתוק דברים ג ומתוק האור דברים ג' 42.00
53 מתוק ויקרא ומתוק האור ויקרא א' 42.00
53 מתוק ויקרא ב ומתוק האור ויקרא ב 42.00
53 מתוק חנוכה ומתוק האור חנוכה 66.00
53 מתוק סוכות ומתוק האור סוכות ב"כ 66.00
53 מתוק סט ומתוק האור על התורה י"ג כרכים 420.00
53 מתוק שבועות ומתוק האור שבועות - ב"כ 75.00
53 מתוק שמות ומתוק האור שמות א 42.00
53 מתוק שמות ב ומתוק האור שמות ב 42.00
53 מתוק שמות ג ומתוק האור שמות ג' 42.00
2055 ונאמר אמן ונאמר אמן 45.00
89 פריו בראשית ופריו מתוק בראשית 38.00
10 פריו ויקרא ופריו מתוק ויקרא 38.00
10 ורוח אחד ורוח אחד לכל - נ. צוובנר 50.00
10 זאת ליהודה זאת ליהודה ב"כ (הרב צדקה) 75.00
21 לא יכול זה לא יכול להיות - מסדרת פיצוחים 38.00
2000 זהות זהות בספק 35.00
399 זהר זהר לשון הקודש 170.00
400 זהר מחולק זהר מחולק 72.00
74 זהרי חמה זהרי חמה - הרב מיכל שטרן (על ר"ז 42.00
10 זכו זכו 48.00
10 זכויות זכויות יוצרים 33.00
10 זכור זכור ושמור (עדס) 42.00
86 זכרונות זכרונות ומסורות חתם סופר 42.00
770 זכרונותי זכרונותי 33.00
10 זמנים חדש זמנים כהלכתם - מהדורה מורחבת 25.00
2055 זריעה זריעה ובניין בחינוך 26.00
83 האמיצים 3 חבורת האמיצים 3 29.00
19 החמודים חבורת החמודים 32.00
10 צוזאמען חבורת צוזאמען - קומיקס -
2055 חובת הלבבות חובת הלבבות, קאפח 35.00
2060 חובת חובת התלמידים 21.00
2060 חובת בלכתך חובת התלמידים, מהדורת "בלכתך 12.00
300 מאור ויקרא חומש מאור הדרך במדבר 17.00
300 מאור דברים חומש מאור הדרך בראשית 17.00
300 מאור במדבר חומש מאור הדרך דברים 17.00
300 מאור שמות חומש מאור הדרך ויקרא 17.00
300 מאור הדרך חומש מאור הדרך סט 85.00
300 מאור בראשית חומש מאור הדרך שמות 17.00
45 במדבר ג חומש מאור התורה במדבר פורמט 19.00
45 במדבר ק חומש מאור התורה במדבר פורמט 14.00
45 בראשית ק חומש מאור התורה בראשית פורמט 14.00
45 דברים ק חומש מאור התורה דברים פורמט 14.00
45 דברים ג חומש מאור התורה דברים פורמט 19.00
45 ויקרא ק חומש מאור התורה ויקרא פורמט קטן 14.00
45 חומש סט גדול חומש מאור התורה סט גדול 95.00
45 חומש סט קטן חומש מאור התורה סט קטן 70.00
45 שמות ק חומש מאור התורה שמות פורמט קטן 14.00
73 חומש כיס יפה חומש רכה יפה ה"כ חדש 15.00
5060 במדבר הירש חומש רש"ר הירש החדש במדבר 48.00
2060 בראשית הירש חומש רש"ר הירש החדש בראשית 48.00
5060 ויקרא הירש חומש רש"ר הירש החדש ויקרא 48.00
2060 שמות הירש חומש רש"ר הירש החדש שמות 48.00
2060 הירש סט חומש רש"ר הירש, ה"כ 222.00
10 שימה במדבר חומש שימה בפיהם במדבר 42.00
10 שימה בראשית חומש שימה בפיהם בראשית 42.00
10 שימה דברים חומש שימה בפיהם דברים 42.00
10 שימה ויקרא חומש שימה בפיהם ויקרא 42.00
10 שימה שמות חומש שימה בפיהם שמות 42.00
10 תמימה חומש תורה תמימה ו"כ (ירד המחיר) 160.00
10 חומת חומת הדת וצפייה לישועה ממרן 51.00
39 חוצים חוצים גבולות 50.00
39 חוצים נילון חוצים גבולות ניילון 84.00
400 חוקי הנשים חוקי הנשים (בן איש חי) 24.00
2055 חורב חורב- רש"ר הירש 62.00
10 חותמת חותמת סדוקה - י שפר 50.00
10 הגר"ש ד"כ חידושי הגר"ש שקאפ ד"כ - מהדורה 134.00
10 מאלין חידושי וביאורי רבי אריה לייב מאלין 33.00
92 הגרי"ז חידושי רבנו הגרי"ז סט 5 כרכים 160.00
73 חידושי תורה יפה חידושי תורה -יפה נוף סקאי 14.00
73 חידושי תורה למינציה חידושי תורה למינציה 7.00
10 חיי אדם מנוקד חיי אדם מנוקד עם פסקי מ"ב ב"כ 38.00
10 חיי אדם+נשמת אדם חיי אדם עם נשמת אדם עם פסקי 71.00
72 חיים ליד חיים ליד ה' 42.00
53 חיים א חיים של תורה א 36.00
53 חיים ב חיים של תורה ב 36.00
400 חיציקלופדיה חיציקלופדיה 120.00
99 חישוקי בב"ק חישוקי חמד בבא קמא 42.00
99 חישוקי ברכות חישוקי חמד ברכות 33.00
88 פולין חכמי פולין 33.00
2055 חלה טעם חלה טעם של שבת 71.00
300 חמשה ספרי מוסר חמישה ספרי מוסר בקופסא 38.00
73 חמש מגילות יפה חמש מגילות עם מצודות יפה נוף 10.00

חמשה חמשה חומשי תורה בכך אחד 25.00

חמשה חמשה חומשי תורה בכך אחד 25.00
300 חמשה ספרי מוסר רכה חמשה ספרי מוסר כריכה רכה -
10.00 חנוכה כהן חנוכה- הרב צבי כהן 18.00
12 חנוכה חנוכה - הרב פינקוס 24.00
78 חנוכת התורה חנוכת התורה 21.00
10 חסד שות חסד לאברהם שו"ת -
400 חפץ חפץ חיים גדול קשה פנחס 13.00
400 חפץ חיים כיס חפץ חיים כיס רכה 2.50
2000 חח קטן חפץ חיים נוצרי לשון בינוני רכה 17.00
404 חפץ חיים נוצרי לשון חפץ חיים נוצרי לשון גדול קשה 26.00

חציו חציו להשם וחציו לכם 25.00
400 חק לישראל גדול חק לישראל גדול 105.00
400 חק מחולק חק לישראל מחולק 78.00
400 חק לישראל קטן חק לישראל קטן 56.00
300 חשוב טוב חשוב טוב 21.00
99 חשוקי מכות חשוקי חמד - מכות שבועות - עלה 42.00
99 חשוקי ב"ב חשוקי חמד בבא בתרא 42.00
99 חישוקי בב"מ חשוקי חמד בבא מציעא 42.00
99 חשוקי ביצה חשוקי חמד ביצה - עלה המחיר 42.00
99 חשוקי בכורות חשוקי חמד בכורות - עלה המחיר 42.00
99 חישוקי גיטין חשוקי חמד גיטין - המחיר עלה 42.00
99 חשוקי זרעים א חשוקי חמד זרעים א 38.00
99 חשוקי חנוכה חשוקי חמד חנוכה - הלכה ואגדה 38.00
99 חשוקי יבמות חשוקי חמד יבמות 42.00
99 חישוקי יומא חשוקי חמד יומא - המחיר עלה 42.00
99 חישוקי -כתובות חשוקי חמד כתובות - המחיר עלה 42.00
99 חישוקי מגילה חשוקי חמד מגילה 33.00
99 חשוקי נדה חשוקי חמד נדה - עלה המחיר 42.00
99 חשוקי נדרים חשוקי חמד נדרים 42.00
99 חישוקי סוכה חשוקי חמד סוכה - המחיר עלה 42.00
99 חשוקי סנהדרין חשוקי חמד סנהדרין - עלה המחיר 42.00
99 חשוקי עז חשוקי חמד עבודה זרה 38.00
99 חשוקי עירובין חשוקי חמד עירובין 38.00
99 חישוקי פסחים חשוקי חמד פסחים - המחיר עלה 42.00
99 חשוקי רה חשוקי חמד ראש השנה - עלה המחיר 42.00
99 חישוקי שבת חשוקי חמד שבת 42.00
10 חשקת התורה חשקת התורה (מאוצרו של בעל 30.00
10 חתם סופר חנוכה חתם סופר חנוכה - אוצר דרשות 30.00
10 טביעת טביעת אצבע (קריסת מערכות)חיים 50.00
10 טהרה כהלכתה טהרה כהלכתה דיני חציצה 25.00
2055 טהרת טהרת בת ישראל 24.00
35 טושע חומ ג טור שו"ע חומ ג שכנים מו"מ ואונאה 84.00
35 טור שוע טור שו"ע צורת הדף (16 כרכים) 1,340.00
35 טושע אבה"ע א טור שו"ע צורת הדף אבה"ע א - פו"ר 84.00
35 טושע אבה"ע ב טור שו"ע צורת הדף אבה"ע ב -גיטין 84.00
35 טושע אוח ב טור שו"ע צורת הדף או"ח ב (סעודה 84.00
35 טושע אוח ג טור שו"ע צורת הדף או"ח ג הלכות 84.00
35 טושע אוח ד טור שו"ע צורת הדף או"ח ד (עירובין 84.00
35 טושע אוח ה טור שו"ע צורת הדף או"ח ה(יו"ט חול 84.00
35 טושע אוח א טור שו"ע צורת הדף אורח חיים 84.00
35 טושע חומ א טור שו"ע צורת הדף חו"מ א - דיינים 84.00
35 טושע חומ ב טור שו"ע צורת הדף חו"מ ב -טוען 84.00
35 טושע חומ ד טור שו"ע צורת הדף חו"מ ד - מתנה 84.00
35 טושע יוד א טור שו"ע צורת הדף יו"ד א שחיטה 84.00
35 טושע יוד ב טור שו"ע צורת הדף יו"ד ב (מליחה 84.00
35 טושע יוד ג טור שו"ע צורת הדף יו"ד ג (יין נסך 84.00
35 טושע יוד ד טור שו"ע צורת הדף יו"ד ד -נדה 84.00
35 טושע יוד ה טור שו"ע צורת הדף יו"ד ה 84.00
10 טללי טוהר טללי טוהר 35.00
72 יג י"ג עיקרים להרמב"ם עם ביאור הקדמות ושערים 29.00
10 יבנה יבנה המקדש -
70 יגיעת כתובות יגיעת ערב כתובות 33.00
10 ידיד נפש ידיד נפש - רמזים בתפילת שמונ"ע 38.00
10 יהודה מבצע יהודה 12.00
73 יהושע יפה יהושע שופטים עם מצודות יפה נוף 8.00
10 יום טוב יום טוב שני כהלכתו 38.00
10 יומן כלולות יומן כלולות - יומן רישום לכלה 33.00
2000 יונים ני יונים על הגג,נילון - שלבים בקריאה, 90.00
78 יושר חדש יושר דברי אמת 15.00
54 יחי ראובן יחי ראובן - שמות 42.00
54 יחי במדבר יחי ראובן במדבר 42.00
54 יחי בראשית יחי ראובן בראשית 42
10.00 יחל ישראל יחל ישראל-ביאוריםנפלאים על סדר התפילה 25.00
47 המושבה 2 ילדי המושבה 2 38.00
10 שושן אנגלית ילדי שושן אנגלית /מגילת אסתר 30.00
50 ילדי שושן מבצע ילדי שושן גדול מבצע 25.00
10 גדולים ילדים גדולים 50.00
67 ילדים שלי ילדים שלי לתמיד- רות טננוולד 53.00
29 ילדת ילדת חלומות 38.00
78.00 ימי שמונה ימי שמונה- חמש מאות תירוצים לקושיית הבית יוסף 21.00
78 יסוד חדש יסוד ושורש העבודה ב"כ 56.00
10 יסודות יסודות ועקרונות פרשנות התלמוד 33

יקר חכמים יקר חכמים 33.00
10 יקר חסדך יקר חסדך - פירושים בשולי "השפת 33.00
23 ירושלמי ג ירושלמי מאורי אור גדול ח"כ עלה 600.00
23 ירושלמי קטן ירושלמי מאורי אור קטן עלה המחיר 420.00
86 תשעה ירושתינו תשעה 33.00
10 ירח ירח מלא( קומיקס) 50.00
73 ירמיהו יפה ירמיהו עם מצודות יפה נוף 10.00
2055 יש מקום יש מקום! 35.00
400 ישמחו ישמחו במלכותך - זמירות שבת 35.00
73 ישעיהו יפה ישעיהו עם מצודות יפה נוף 10.00
2055 יתומה יתומה לשתי אמהות 53.00
47 כוכב רכה כוכב בודד דבורה רוזן כר' רכה (עלה 42.00
10 כוכב בלי כוכב בלי לילה 46.00
10 כולו כולו לב 42.00
76 כורי כורי הפחמים - יהודית פריינד 51.00
54 כזה כזה ראה וחנך 42.00
2060 כזית כזית השלם, באדנער (עלה המחיר) 55.00
46 ככה ככה לא תדע - חוה רוזנברג 54.00
2055 כל בו סט כל בו, סט ד"כ 148.00
2000 כל ילד כל ילד הוא אומן ** 52.00
58 כל כל כתבי חפץ חיים 145.00
2055 כלה בטרם כלה בטרם עת 37.00
2060 מגו כללי מיגו (המחיר ירד) 40.00
10 כמטר כמטר לקחי ב"כ אסופת חידושי הלכה 50.00
10 כסא כסא דפלפלי (על מגילת אסתר) 35.00
10 כפייתיות כפייתיות וחרדה על רקע דתי 62.00
10 כצור כצור חלמיש 63.00
10 כציפורים כציפורים המגביהות עוף 55.00
2010 כרטיס למינ כרטיס הברכה,למינציה 72.00
10 כרטיס לחיים כרטיס לחיים - א. טוקר 51.00
74 כשרות ארבעת כשרות ארבעת המינים (הרב מיכל 42.00
1111 כשתגדלי כשתגדלי תביני 42.00
118 הגריש אבות כתבי הגרי"ש אלישיב על מסכת אבות 33.00
118 הגריש אבות ב כתבי הגרי"ש אלישיב על פרקי אבות 33.00
118 הגריש אלול כתבי הגרי"ש ימים נוראים סוכות 29.00
118 הגריש שבת כתבי הגרי"ש שבת 33.00
68 הקבלות כתבי הסבא מקלם- פנקס הקבלות 33.00
68 הקבלות כתבי הסבא מקלם - פנקס הקבלות 33.00
68 מקלם אמונה כתבי הסבא מקלם -אמונה-מידות 38.00
68 כתבי כתבי הסבא מקלם ג"כ 92.00
68 מקלם כתבי הסבא מקלם ימים נוראים 23.00
21 לא יכול להיות לא יכול להיות-ח.רוזנברג 54.00
10 לא מתה לא מתה אנוכי 50.00
82 לא תם לא תם המסע 46.00
180 לב לב אליהו 105.00
69 לב אמיץ לב אמיץ 50.00
10 לבושי לבושי עוז - עלה המחיר 23-3-14 50.00
44 לבת א לבת המצוה א 42.00
44 לבת ב לבת המצוה ב 42.00
2055 לחוש לחוש לנוע לגדול 38.00
2055 לחיות לחיות את עצמנו, מלכה וגנר 73.00
400 ליבו ליבו של רש"י 27.00
72 לידה ליד ה' 42.00
58 ליקוטי ליקוטי הלכות ח"ח ג"כ 114.00
555 ליקוטי עצות ליקוטי עצות המצוייר - דוד ביכמן 38.00
2055 לך לך לך לך בני, שפירא 53.00
5055 ללוות ללוות ילד 41.00
46 למה2 למה 2 - חוה רוזנברג 54
300 כובע למה כובע -
54 למעלה למעלה מן השמש 40.00
10 למצוא למצוא מכנה משותף -א. טוקר 51.00
2055 לעזור לעזור בלי לשבור, הרב מ. גנס 50.00
10 לקדש לקדש שם שמים - על הרב אברהם 42.00
10 הנולד לראות את הנולד 68.00
40 לרזות לרזות זה קל 50.00
74 לשון לשון לימודים (הרב מיכל שטרן)בעניני 38.00
2060 לתתך במדבר לתתך עליון במדבר 37.00
2060 לתתך שמות לתתך עליון שמות 37.00
2065 לתתך לתתך עליון, בראשית (ירד המחיר) 37.00
89 מאה מאה שערים (שו"ת מהגר"י 38.00
78 מאור עיניים מאור עיניים 28.00
18 מאורות ההלכה מאורות ההלכה - כרך א 32.00
18 מאורות ההלכה ב מאורות ההלכה - כרך ב' 32.00
18 מאורות ההלכה ג מאורות ההלכה ג' 32.00
18 מאורות ההלכה ד מאורות ההלכה ד' 32.00
18 מאורות ההלכה ו מאורות ההלכה ו 32.00
18 מאורות ההלכה ז מאורות ההלכה ז 32.00
600 השבת מאורות השבת א (עלה המחיר) 35.00
600 השבת ב' מאורות השבת ב' 35.00
18 מאורות ח"ד מאורות השבת ד(עלה המחיר) 35.00
600 השבת ו מאורות השבת ו 35.00
18 השבת ז מאורות השבת ז 35.00
600 השבת ח מאורות השבת ח 35.00
600 השבת ט מאורות השבת ט (עלה המחיר) 35.00
600 השבת י מאורות השבת י (עלה המחיר) 35.00
18 השבת יד מאורות השבת י"ד 35.00
18 השבת יא מאורות השבת יא 35.00
18 השבת יב מאורות השבת יב 35.00
18 השבת יג מאורות השבת יג 35.00
72 מאושרת מאושרת ליד השם 42.00
2055 מאוחרי מאחורי החומות, מרים כהן - ירד 49.00
10 מאירי זכרון י מאירי זכרון (עלה המחיר 22/7/14) 215.00
2000 מאמר הגאולה מאמר הגאולה לרמח"ל 32.00
2055 אמונה רשבא מאמרי אמונה לרשב"א 23.00
72 מאמרי מאמרי הקודש 21.00
10 מאמרי שוורצמן מאמרי הרב דב שוורצמן זצ"ל - 25.00
10 מבחן מבחן חוזר 52.00
10 מבנה מבנה לוח השנה - הרב צבי כהן 54.00
10 מבשר מבשר טוב ג"כ 80.00
10 מגד גבעות מגד גבעות עולם 16.00
760 מגדלים מגדלים באוויר - י. פריינד 46.00
53 ומתוק מגילה ומתוק האור 42.00
54 מגילה זמיר מגילת אסתר - הרב זמיר כהן 25.00
10 שימה אסתר מגילת אסתר - שימה בפיהם 25.00
10 מגילה יפה מגילת אסתר יפה נוף 3.50
386 מגילה כפיר מגילת אסתר מלכות 12.00
10 רות מפרשים מגילת רות - אוצר המפרשים 33.00
10 מגן אברהם מגן אברהם ב"כ 63.00
10 מדור לדור מדור לדור- אמרי דוד 33.00
73 רבה יפה מדרש רבה ג"כ יפה נוף 48.00
2055 חושבים מה הייתם חושבים במקומם? 41.00
2055 במקומו מה הייתם עושים במקומו? 50.00
2055 מה הייתם מה הייתם עושים במקומי ? 38.00
555 טוב מבצע מה טוב חלקינו מבצע 25.00
54 מהיום מהיום והלאה - הרב פנגר 33.00
2055 מודעות מודעות, אדהאן 59.00
68 מוסרי קלצק מוסרי קלצק 38.00
1111 מורה מורה בנעלי בית 42.00
10 מזקנים מזקנים אתבונן 70.00

רבן חדש אשכנז מחזור בית רבן אשכנז 87.00
2000 בית רבן סט א מחזור בית רבן ו"כ אשכנז 192.00

רבן חדש ספרד מחזור בית רבן ספרד 87.00
79 חחופה עמ מחזור יום חופה ע"מ חום 42.00
79 לחופה ע"מ מחזור יום חופה ע"מ לבן 42.00
2005 כתר ר"ה אשכ מחזור כתר מלוכה ר"ה ויו"כ אשכנז 42.00

כתר ר"ה אשכ מחזור כתר מלוכה ר"ה ויוכ"פ אשכנז 42.00

כתר ר"ה ספרד מחזור כתר מלוכה ר"ה ויוכ"פ ספרד 42.00
2060 כתר ר"ה ספרד מחזור כתר מלוכה, ר"ה ויו"כ ספרד - 44.00
79 חופה מחזור ליום החופה ספרד לבן 42.00
79 חחופה א מחזור ליום חופה אשכנז חום 42.00
79 חופה א מחזור ליום חופה אשכנז לבן 42.00
79 חחופה מחזור ליום חופה ספרד חום 42.00
118 מחזור שיח פסח מחזור שיח שפתותינו פסח אשכנז 29.00
118 מחזור שיח ספרד מחזור שיח שפתותינו פסח ספרד 29.00
39 מחיר נילון מחיר יקר ניילון 84.00
10 מחכה מחכה להרים - א.נחושתן 42.00
10 טלז מטלז עד טלז 59.00
400 מטעמי מטעמי הבית היהודי 17.00
10 מי אתה מי אתה באמת- א. טוקר 50.00
2055 מי לה מי לה' אלי 38.00
2055 מי לה מי לה' אלי, הרש"ר הירש 38.00
2055 מי מושלם מי מושלם, אדהאן 41.00
555 מיכה פנחס מיכה והורקנוס מבצע 25.00
2055 אמן מילה אחת אמן 36.00
2060 מילון ארמי מילון ארמי עברי 79.00
2055 מילי אוקינוס מילי במעמקי האוקינוס 41.00
2055 כקוצים מילים כקוצים וברקנים, אדהאן 45.00
10 מים שאין מים שאין להם סוף - נ.צוובנר 53.00
2055 מים שקטים מים שקטים,תשעה סיפורים 45.00
10 מכחול מכחול ללא צבע- אביגיל לנדא 50.00
68 מאליהו מכתב מאליהו אלול ב"כ 74.00
10 אנקונה מכתבים מאנקונה (קומיקס) 50.00
74 מלאכת מלאכת שבת (הרב מיכל שטרן) 29.00
400 מלאכת שבת מלאכת שבת עם תמונות (ירוק) 35.00
555 מלכודת מלכודת בחלל 1 50.00
555 מלכודת 2 מלכודת בחלל 2 50.00
2055 מלכודת 4 מלכודת בחלל 4 מלחמת הרובוטים 52.00
2055 מלכודת 5 מלכודת בחלל 5 ישראל בסכנה 52.00
10 מלכודת 7 מלכודת בחלל 7 50.00
73 מלכים יפה מלכים עם מצודות יפה נוף 10.00

מלכיצדק מלכיצדק קומיקס 50.00
10 ממני בני ממני בני מכבתים מיוהנסבורג 16.00
10 יוסי ממני יוסי 16.00
10 ממתינה ממתינה - רוחמה רן 50.00
10 מנחת אליהו מנחת אליהו בראשית - עיונים בעומק 42.00
10 מנחת אליהו שמות מנחת אליהו שמות 42.00 -
81 אשר זמירות מנחת אשר- זמירות לשבת 33.00
81 אשר הגדה מנחת אשר -הגדה 42.00
81 אשר ב"ב מנחת אשר בבא בתרא 38.00
81 אשר קידושין מנחת אשר קידושין 38.00
81 אשר-שבת מנחת אשר שבת 38.00
81 אשר שמות מנחת אשר שמות 38.00
81 אשר חנוכה מנחת אשר (בהלכה) חנוכה פורים 42.00
81 אשר ר"ה מנחת אשר (בהלכה) ר"ה יו"כ סוכות 42.00
81 אשר במדבר מנחת אשר במדבר 38.00
81 אשר בראשית מנחת אשר בראשית 38.00
81 אשר-גיטין מנחת אשר גיטין 38.00
81 אשר דברים מנחת אשר דברים 38.00
81 אשר-דרשות מנחת אשר דרשות 46.00
81 אשר ויקרא מנחת אשר ויקרא 38.00
81 אשר מכות מנחת אשר מכות 38.00
81 אשר עה"ת מנחת אשר על התורה ה"כ 190.00
81 אשר פסחים מנחת אשר פסחים (חדש) 38.00
81 אשר שו"ת מנחת אשר שו"ת 50.00
81 אשר שו"ת ב מנחת אשר שו"ת כרך ב חדש 50.00
81 אשר מועדים חדש מנחת אשר שיחות מועדים חדש-אלול-ימים נוראים 42.00
81 תת מנחת אשר תלמוד תורה (ת"ת 21.00
10 מסדרון מסדרון - א.פינזל 50.00
10 מסוד מסוד שיח חסידים 38.00
29 מסומן מסומן" מ.קינן א.קווין ר.קפלר 50.00
10 אורות מסילת ישרים אורות גנוזים 38.00
2060 מסילת בלכתך מסילת ישרים בלכתך בדרך 9.50
2060 מסילת שלנגר מסילת ישרים הרב שלנגר גדול(עלה 55.00
73 מסילת יפה מסילת ישרים יפה נוף (כריכה קשה) 9.00
10 כלים מסכת כלים עם ביאור ניב שפתיים 33.00
10.00 מסע בזמן מסע בזמן אמת 38.00
10 מעגל שבת מעגל השנה - שבת המלכה 48.00
321 מעינה מעיינה של תורה סט ה"כ (עלה 63.00
2055 מעילו נוער מעילו של שמואל, לבני הנעורים 38.00
96 מעלות מעלות התורה - חדש 25.00
2055 מערבא מערבה מכאן 38.00
10 מעשה הטהרה מעשה הטהרה- הלכות נדה 38.00
10 מעשה השבת מעשה השבת - הלכות שבת 33.00
300 אבנים מעשה מאבנים טובות 42.00
10 מפי מפי האיש -הגרי"ש אליישיב 29.00
2000 הבן איש חב מפי הבן איש חי לילדים ב - מבצע 25.00
19 מפי הטף 1 מפי הטף 1 32.00
19 מפי הטף 2 מפי הטף 2 32.00
19 מפי הטף 3 מפי הטף 3 32.00
19 מפי הטף 4 מפי הטף 4 32.00
19 מפי הטף 5 מפי הטף 5 32.00
19 מפי הטף 6 מפי הטף 6 32.00
10 מפיהם מפיהם של רבותנו 48.00

מצות תפילין מצוות תפילין מהשל"ה הקדוש 35.00
41 המאור בינוני מק"ג המאור בינוני ה"כ 290.00
300 מקבציאל בודד מקבציאל כרך בודד 42.00
10 מקבציאל סט מקבציאל סט ג"כ 100.00
2000 מקום חב מקום שבעלי תשובה עומדים חלק ב' 33.00
2055 מקום בעלי מקום שבעלי תשובה עומדים, טיומקין 35.00
10 מקורי מקורי התפילה -טעמיה נוסחותיה 38.00
10 מקורי ב מקורי התפילה חלק ב 42.00
300 המאור כחול מקראות גדולות המאור קטן (כחול) 182.00
890 מקראות יפה מקראות גדולות יפה נוף 115.00
10 מראה ב מראה השולחן חלק ב 54.00
10 מראה השולחן מראה השולחן על הלכות נדה 65.00

מראה ענינים מראה מקומות ענינים 21.00
386 משא משא ומתן באמונה 20.00
10 משבצת משבצת תפוסה - א. טוקר 50.00
760 משהו משהו לקחת הביתה 42.00
10 משלוחנו של מרן משולחנו של מרן- בראשית 46.00
10 משולחנם משולחנם של גדולי הדור 42.00
86 משיחי משיחי השקר ומתנגדיהם 42.00
73 משך יפה משך חכמה (הוצאת יפה נוף) 27.00
2060 משך חכמה משך חכמה פלדהיים 35.00
2000 משכן ה משכן ה' 53.00
73 משלי יפה משלי איוב עם מצודות יפה נוף 10.00
54 משלי הח"ח משלי החפץ חיים - זריצקי חדש 38.00
78 משלי יעקב משלי יעקב 27.00
73 משלי הגרא חדש משלי עם פירוש הגר"א והמלבים 29.00
5055 משמעת מורים משמעת מתוך אהבה בין מורים 48.00
73 משנב א ב ג ד ה ו משנ"ב חפץ חיים גדול בודדים 25.00
73 משנב יפה גדול משנ"ב חפץ חיים החדש - גדול 125.00
73 משנב יפה בינוני משנ"ב חפץ חיים החדש (בינוני) 98.00
10 למעשה ג משנ"ב למעשה (רמב-ער) 42.00
10 למעשה ב' משנ"ב למעשה (שכב- שדמ) 42.00
10 מ"ב למעשה ח"א משנ"ב למעשה שח-שכא 42.00
333 לשם משנ"ב לשם כיס יא כרכים 40.00
33 מיר בינוני משנ"ב מיר בינוני ו' כרכים 105.00
73 משנב פאר בינוני משנ"ב פאר מנוקד (בינוני) 84
2055 תפארת ו משנ"ב תפארת ח"ו - עם ליקוט פסקי 37.00
10 תפארת ג משנ"ב תפארת חלק ג 42.00
2055 משנב חג משנה אחרונה - משנ"ב, ח"ג 26.00
73 משנב יפה רכה משנה ברורה ח"ח החדש רכה - יא 42.00
2000 יוסיף סוכה משניות מאוירות יוסיף אור, סוכה 27.00
2000 יוסיף רה משניות מאוירות יוסיף אור, ראש 23.00
73 משניות יפה משניות ג"כ (יפה נוף) 42.00
400 משניות מחולק משניות מחולק 96.00
73 משניות רכה יפה משניות רכה יפה נוף 17.00
10 משנת הגט משנת הגט- בירור וביאור הלכות גיטין 82.00
10 משנת הגלגולים משנת הגלגולים - גלגול נשמות 51.00
118 הגריש שביעית משנת הגרי"ש שביעית 33.00
10 משנת משנת החלומות 46.00
22 משנת חסידים משנת חסידים בית שער 54.00
10 משנת חומ משנת יהושע על חו"מ -
83 משפחה משפחה במבחן 46.00
2060 שיקופיצקי א משפחת שיקופיצקי ח"א (המחיר עלה) 57.00
2060 שיקופיצקי 2 משפחת שיקופיצקי ח"ב 57.00
2000 שיקופיצקי ג משפחת שיקופיצקי ח"ג (המחיר עלה) 57.00
2060 שיקופיצקי ד משפחת שיקופיצקי ח"ד (המחיר עלה) 57.00
2060 שיקופיצקי ה משפחת שיקופיצקי ח"ה (המחיר 57.00
10 מתורתו מתורתו של המשך חכמה 58.00
2060 מתנה מתנה משמים 24.00
10 מתנת מתנת חיים - על תומר דבורה 33.00
300 נ"ך המאור גדול נ"ך המאור גדול 510.00
400 נך המאיר נ"ך המאיר לישראל 195.00
73 יחזקאל יפה נ"ך יחזקאל עם מצודות יפה נוף 10.00
400 נך רכה חדש נ"ך רכה י"כ חדש 22.00
10 בקשר נילון נהיה בקשר ניילון  92.00
10 בקשר נהיה בקשר רגיל 56.00
60 נו נו נתי אבל בטוח 38.00
37 נוטרי נוטרי אמן א 23.00
37 נוטרי ב נוטרי אמן ב' 31.00
37 נוטרי ברכה נוטרי ברכה 25.00
73 נועם יפה נועם אלימלך - יפה נוף 20.00
555 המבול נח ודור המבול 42.00
555 המבול נילון נח ודור המבול מנוילן 75.00
36 ניצוצות במדבר ניצוצות במדבר 46.00
36 ניצוצות ניצוצות בראשית 46.00
36 ניצוצות דברים ניצוצות דברים 46.00
36 ניצוצות ויקרא ניצוצות ויקרא 46.00
36 ניצוצות סט ניצוצות עה"ת סט ה"כ 230.00
36 ניצוצות שמות ניצוצות שמות 46.00
2000 ננו ננו פרופסור,קומיקס, חיים ולדמן 52.00
39 נסיון נסיון ב-2 מליון 51.00
39 נסיון נילון נסיון ב2 מיליון ניילון 84.00
10 נסיעתא נסיעתא דשמיא ספר + דיסק 42.00
400 נפלאות פנחס נפלאות הבעש"ט גדול 27.00
10.00 נפלאותיך אשיחה נפלאותיך אשיחה בראשית 46.00
73 נפש יפה נפש החיים - הוצאת יפה נוף 20.00
359 נפש דרכי דוד נפש החיים - עם ביאור דרכי דוד ב"כ 67.00
72 נפש חיים נפש החיים+ הקדמות ושערים 39.00
12 נפש נפש חיה 38.00
12 אמונה נפש שמשון אמונה 33.00
12 שבת פ נפש שמשון שבת קודש 33.00
12 תהלים נפש שמשון תהילים 33.00
12 תורה נפש שמשון תורה וקניניה 33.00
12 תפילה נפש שמשון תפילה 33.00
10 נפש תהום נפש תהום - ח.ברטלר 54.00
36 נפשי נפשי יצאה בדברו (הרב יעקב ב. 42.00
400 נצור לשונך נצור לשונך גדול 13.00
400 נצור לשונך רכה נצור לשונך רכה 4.00
10 נקודות נקודות בדרך - מ. זוננפלד 54.00
44 נשים א נשים צדקניות א 38.00
44 נשים ב נשים צדקניות ב 38.00
2065 נתיבות ק נתיבות המשפט סט ב"כ , קטן (עלה 126.00
2000 נתנאל נתנאל** 32.00
84 סגולה א סגולה א - עיונים במנהג והלכה 32.00
2000 הלל והושענות סדר הלל והושענות 5.00
400 ליבו של המהרש"א סודו של המהרש"א 27.00
47 רז סודות - דבורה רוזן 54.00
47 סודות רכה סודות -כריכה רכה 42.00
10 קאוצינג סודות הקאוצ'ינג היהודי (בני גל) 76.00
19 מן העבר סודות מן העבר (הסיפור המצוייר 32.00
84 סודי החומש סודי החומש 38.00
12 סוכות סוכות הרב פינקוס 24.00
10 סוף העולם סוף העולם שמאלה - א.קווין 50.00
45 מאור התורה עור סט חומש מאור התורה עור (קטן) 75.00
73 סט מוסר יפה סט ספרי מוסר ג"כ יפה נוף 27.00
12 סט מועדים פינקוס סט פינקוס מועדים 162.00
300 רב פעלים סט רב פעלים ה"כ (ירד המחיר) 120.00
77 סידור הגרא גדול סידור הגר"א אשי ישראל גדול 72.00
77 סידור הגר"א סידור הגר"א אשי ישראל דפוס חדש 46.00
400 עובדיה סידור חזון עובדיה 12.00
96 סידור יחוה סידור יחוה דעת 15.00
300 כונת לבת סידור כוונת הלב לבת 14.00
400 כוונת הלב ע"מ סידור כוונת הלב ע"מ 13.00
2000 עוטר אשכנז סידור לתפילין עוטר ישראל, אשכנז, 17.00
2000 עוטר ספרד סידור לתפילין עוטר ישראל, ספרד, 20.00
78 סידורו סידורו של שבת 51.00
2055 סייעתא סייעתא לגמרא 23.00
46 סיכות סיכות בטחון 50.00
10 סיפור סיפור אחד לכל אחד - צ. שלנגר 38.00
82 משפחתי סיפור משפחתי 40.00
74 חזל סיפורי חז"ל ב"כ - הרב מיכל שטרן 76.00
300 מבית אבא סיפורים מבית אבא - על הרב עובדיה 30.00
104 אורי חדש למינציה סיפורים מתוך הלב של אורי למינציה 77.00
105 אורי חדש סיפורים מתוך הלב של אורי, רגיל 66.00
10 סלא סלא דפלפלי - סוכות 33.00
2055 סליחות מפורש סליחות המפורש ע"פ סלחתי כדברך 23.00
2000 דון יוסף ספור חייו של דון יוסף הנשיא ** 50.00
10 ספורנו ספורנו המבואר- שיר השירים ורות 42.00
2055 מצוות קצר רגיל ספר המצוות הקצר, רגיל 23.00
10 ההקדמה ספר ההקדמה למבי"ט-עם ביאור דרך 25.00
73 החינוך מנוקד ספר החינוך מנוקד הוצאת יפה נוף 18.00
2055 מצוות קצר כיס ספר המצוות הקצר - כיס 20.00
2055 מצוות קצר כיס ספר המצוות הקצר - כיס 20.00
2055 העיקרים ספר העיקרים הרב נויגרשל 54.00
84 קושיות ספר הקושיות 35.00
2060 השיאים ב ספר השיאים והנפלאות, חלק ב' 80.00
78 חרדים ספר חרדים מפואר בסדר חדש 25.00
73 מוסר יפה ספרי מוסר בכ"א - סקאי (הוצאת יפה 15.00
73 מוסר רכה יפה ספרי מוסר רכה ג"כ הוצאת יפה נוף 9.00
10 רבנו יונה ספרי משלי עם פירוש רבנו יונה 30.00
10 סתירה סתירה מצלצלת - ח. ברטלר 54.00
10 עולם עולם הישיבה 33.00
74 עולם ישיבות עולם התורה- עולם הישיבות והחסידות 38.00
74 עולם ראשונים עולם התורה- תולדות ראשונים ואחרונים 38.00
2000 עולם סט עולם ומלואו סט 6 כרכים 278.00
400 עונג לשולחן עונג לשולחן שבת 23.00
642 עיון חנוכה עיון הפרשה - חנוכה ופורים 15.00
642 עיון ימים עיון הפרשה - ימים נוראים 16.00
642 עיון ירח עיון הפרשה - ירח האיתנים 16.00
642 עיון מילה עיון הפרשה - עניני מילה פדיון הבן 15.00
642 עיון ספירת עיון הפרשה ספירת העומר שבועות 15.00
642 עיון פסח עיון הפרשה פסח כריכה רכה 12.00
40 עיירת עיירת המידות -
40 על על הגבורות 33.00
40 על הניסים בודד על הניסים - פורים 38.00
40 על הניסים ו"כ על הניסים סט (ירידת מחיר עקב 218.00
40 הפורקן על הפורקן 42.00
40 הר על הר סיני 29.00
40 התשועות על התשועות 38.00
2055 חבל על חבל דק 50.00
40 חומותייך על חומתייך 38.00
40 על ידי על ידי עבדיך הנביאים - יהושע 38.00
2055 עלה עלה יונה 37.00
2060 עלילות בנצי עלילותיו של בנצי (המחיר עלה) 36.00
2055 ענני רגיל ענני 10x15 ס"מ:כריכה רגילה 27.00
2055 ענני כיס ענני כיס PU רכה צבעוני 15.00
2055 ענני כיס רכה ענני כיס,10x7 ס"מ: כריכה רכה 14.00
2055 עקרת עקרת בית,קומיקס לאמא 45.00
16 ערכה ער' לאנגלית בילסון 140.00
2055 עשר עשר דקות יום יום,ויקלר 60.00
10 אכילה רגשית עשר דרכים להתמודד עם אכילה רגשית 82.00
36 עשרה עשרה נסיונות 46.00
300 המאור אליהו פאר הדור - הרב מרדכי אליהו זצ"ל 25.00
10 מקדושים פאר מקדושים 42.00
10 פאת פאת זקנך 30.00
96 פוסק פוסק הדור (מלכות) -
2000 פורים שפיל פורימשפיל 12.00
10 פינצע 2 פינצע 2 - בורחים ליער 46.00
10 פינצע 3 פינצע 3 - במשימת ריגול 46.00
10 במבצע ההצלה פינצע במבצע ההצלה 42.00
890 פיצוץ פיצוץ מבוקר 29
890 ספורנו יונה פירוש הספורנו על יונה 42
73 פלא יפה פלא יועץ מנוקד יפה 18.00
88 פני ברוך אבלות פני ברוך-אבלות 40.00
2060 פני עירובין פני המשנה ברורה הלכות עירובי 46.00
2010 פני בשר וחלב פני השולחן בשר וחלב 41.00
2010 פני מליחה פני השולחן הלכות מליחה 35.00
2060 המפקיד פני ישראל המפקיד (המחיר עלה) 38.00
400 פניני בן איש חי פניני בן איש חי 55.00
10 פניני הקהלות פניני הקהילות יעקב 29.00
2055 פנינים אמא פנינים מבית אמא, רוזמרין 68.00
118 פסקי הגריש פסקי הגרי"ש אלישיב - אורח חיים 25.00
402 פסקי סידור החידא פסקי סידור החיד"א (פלדהיים 30.60
21 פצצה 1 פצצה מתקתקת 1 25.00
21 פצצה 10 פצצה מתקתקת 10 25.00
21 פצצה 11 פצצה מתקתקת 11 25.00
21 פצצה 12 פצצה מתקתקת 12 25.00

פצצה 13 פצצה מתקתקת 13 25.00
21 פצצה 2 פצצה מתקתקת 2 25.00
21 פצצה 3 פצצה מתקתקת 3 25.00
21 פצצה 4 פצצה מתקתקת 4 25.00
21 פצצה 5 פצצה מתקתקת 5 25.00
21 פצצה 6 פצצה מתקתקת 6 25.00
21 פצצה 7 פצצה מתקתקת 7 25.00
21 פצצה 8 פצצה מתקתקת 8 25.00
21 פצצה 9 פצצה מתקתקת 9 25.00
77 פרדס יוסף פרדס יוסף סט 420.00
10 פרדס רימונים פרדס רימונים (בכרך אחד) 54.00
29 פרח פרח מוגן 40.00
10 שירת משה פרק שירה- שירת משה 29.00

פרקי יפה פרקי דר"א מנוקד עם פירוש טוב עין 25.00
75 פרקי אחרית פרקי מחשבה - נסיונות ואחרית 33.00
75 פרקי תורת פרקי מחשבה - תורת האבות 33.00
75 פרקי חדש פרקי מחשבה אלול ימים נוראים 42.00
75 אמונה ובטחון פרקי מחשבה אמונה ובטחון 40.00
75 אתה בחרתנו פרקי מחשבה אתה בחרתנו 40.00
75 פרקי ב פרקי מחשבה הבית היהודי 40.00
75 יג עיקרים פרקי מחשבה י"ג העיקרים 42.00
75 פרקי פרקי מחשבה שיר השירים 40.00
2060 פני ביצה פרקים מאויירים ביצה (המחיר עלה) 33.00
2060 הכונס פרקים מאויירים פני ישראל הכונס 31.00
2060 פני שביעית פרקים מאויירים פני שביעית (המחיר 34.00
2060 פני ד פרקים מאויירים פרק ארבעה אבות 38.00
2060 פני שבת פרקים מאויירים: פני שבת (המחיר 45.00
2060 אבידת ישראל פרקים מאוירים - אבידת ישראל אלו 38.00
10 פרשגן פרשגן- בראשית 50.00
10 פרשגן שמות פרשגן שמות 50.00
2060 שופטים פרשיות בספרי הנביאים, שופטים 30.00
2060 נביאים שמואל א פרשיות בספרי הנביאים, שמואל א' 32.00
10 פתאום פתאום באמצע הקיץ (רבקה גלאי) 50.00
10 פתחי מגדים פתחי מגדים הלכות נדה =עלה 33.00
10 פתחי בשר וחלב פתחי תשובות - בשר בחלב 38.00
10 פתחי נדה פתחי תשובות - נדה טבילה 38.00
770 צדקת הצדיק צדקת הצדיק (קה"ת) 38.00
10 צוואה צוואה 51.00
2055 צימוקים צימוקים ושקדים, רוזמרין 41.00
2055 צעד צעד צעד במטבח 72.00
10 צפנת צפנת פענח א 42.00
10 צפנת ב צפנת פענח ב 46.00
10 קב קב ונקי (שו"ת מהגרי"ש אליישיב 42.00
2060 קדוש אלול קדוש אלול (עלה המחיר) 30.00
68 קדוש ישראל קדוש ישראל - ר' ישראל סלנטר 38.00
10 קדושתו קדושתו של אהרן ח"א 42.00
46 קו השבר קו השבר- חוה רוזנברג 42.00
11 קובץ ב"מ א קובץ מפרשים (יריד) בבא מציעא א' 77.00
11 קובץ ב"ב א-ב קובץ ב"ב א-ג 105.00
10 חקירות קובץ יסודות וחקירות (עלה המחיר) 46.00
11 קובץ גיטין קובץ מפרשים גיטין 77.00
11 קובץ נדרים קובץ מפרשים (יריד) נדרים 84.00
11 קובץ כתובות א-ב קובץ מפרשים (יריד) כתובות א-ב 105.00
11 קובץ שבת ב' קובץ מפרשים (יריד) שבת ח"ב 84.00
11 קובץ ב"ב ג-ד קובץ מפרשים (יריד) ב"ב ד-ו ב"כ 80.00
11 קובץ בב"ק ב' קובץ מפרשים (יריד) בבא קמא ח"ב 70.00
11 קובץ ביצה קובץ מפרשים (יריד) ביצה ב"כ 91.00
11 קובץ יבמות קובץ מפרשים (יריד) יבמות 84.00
11 קובץ כתובות ג-ד קובץ מפרשים (יריד) כתובות ג-ד 80.00
11 קובץ סוכה קובץ מפרשים (יריד) סוכה 77.00
11 קובץ שבועות קובץ מפרשים (יריד) שבועות 70.00
11 קובץ בב"ק א קובץ מפרשים בב"ק א 77.00
11 קובץ בב"מ ב' קובץ מפרשים בבא מציעא ח"ב 77.00
11 קובץ ברכות א-ב קובץ מפרשים ברכות א-ב 112.00
11 קובץ איסור קובץ מפרשים יריד איסור והיתר 81.00
11 קובץ מכות קובץ מפרשים מכות 70.00
11 קובץ נדה קובץ מפרשים נדה 77.00
11 נדרים ב"כ קובץ מפרשים נדרים ב"כ 91.00
11 קובץ פסחים קובץ מפרשים פסחים 84.00
11 קובץ יריד קידושין א' קובץ מפרשים קידושין א 77.00
11 קובץ קידושין ח"ב קובץ מפרשים קידושין ב 70.00
11 קובץ שבת א' קובץ מפרשים שבת א 84.00
11 קובץ סנהדרין קובץ מפרשים(יריד) סנהדרין ב"כ 105.00
77 קול אליהו קול אליהו דברי אליהו חדש (עלה 22.00
180 קול דודי קול דודי 27.00
40 קומיקס 12 קומיסקסבא 12 על התשובה 33.00
40 קומיקס עקיבא קומיקס ר' עקיבא - משדות המרעה 50.00
40 קומיקס קומיקסבא 1- שמירת הלשון 33.00
40 קומיקס 10 קומיקסבא 10 - בין אדם לחברו 33.00
40 קומיקס 11 קומיקסבא 11 -חובת האדם בעולמו 33.00
890 קומיקס 13 קומיקסבא 13 כיבוד הורים 33
40 קומיקס 2 קומיקסבא 2 על התפילה 33.00
40 קומיקס 3 קומיקסבא 3 -עבודת ה' 33.00
40 קומיקס 4 קומיקסבא 4 הנשמה הטהורה 33.00
40 קומיקס 5 קומיקסבא 5 - שבת קודש 33.00
40 קומיקס 6 קומיקסבא 6-השגחה פרטית 33.00
40 קומיקס 7 קומיקסבא 7 - גלות וגאולה 33.00
40 קומיקס 8 קומיקסבא 8 "העולם הזה" 33.00
40 קומיקס 9 קומיקסבא 9 על התורה הקדושה 33.00
40 קומיקס במדבר קומיקסבא במדבר 33.00
40 קומיקס בראשית קומיקסבא בראשית 33.00
40 קומיקס דברים קומיקסבא דברים 33.00

קומיקס 14 קומיקסבא הכרת הטוב 33.00
40 קומיקס ויקרא קומיקסבא ויקרא 33.00
40 קומיקס חנוכה קומיקסבא חנוכה 32.00
40 קומיקס פורים קומיקסבא פורים 33.00
40 קומיקס פסח קומיקסבא פסח 33.00
40 קומיקס שמות קומיקסבא שמות 33.00
40 קומיקס שמיטה קומיקסבא שמיטה 33.00
10 הספקות בושם קונטרס הספיקות - ערוגת הבושם 38.00
10 הספקות קונטרס הספקות 31.00
10 קוראי חכמים קוראי עונג - דברי חכמים וחידותם 42.00
10 קוראי נפלאות קוראי עונג - נפלאות מתורתיך 42.00
10 קידוש קידוש החודש - הרב צבי כהן 50.00
10 שביעית קיצור קיצור דיני שביעית דגל ירושלים 21.00
10 קיצור בשר קיצור הלכות בשר בחלב 21.00
10 קיצור יוט קיצור הלכות יום טוב (ממחבר קיצור 30.00
2055 קיצור שבת קיצור הלכות שבת,הרב פאזען 31.00
73 קיצור קטן קיצור שולחן ערוך השלם קטן 21.00
73 קיצור סקאי קיצור שולחן ערוך פאר המקרא 25.00
10 קיצור תריג קיצור תרי"ג מצוות 25.00
10 קינים קן מפורשת עם מראה קינים מהדורה 33.00
11 קובץ ר"ה קןבץ מפרשים (יריד) ר"ה 70.00
2060 קצות בכ ק קצות ונתיבות המשפט ב"כ (המחיר 114.00
10 קרובה קרובה רחוקה - א. טוקר 50.00
19 קרן אור קרן אור 38.00
2055 השפעה קשר של השפעה -ירד המחיר 60.00
2055 ר אריה נוער ר' אריה לוין לילדים ונוער 30.00
59 נחום בב"ק ר' נחום בב"ק 53.00
10 ר אלה ר אלה לופיאן 49.00
73 ראשית יפה ראשית חכמה יפה נוף ב"כ 42.00
59 נחום גיטין רבי נחום -גיטין 42.00
59 נחום יבמות רבי נחום -יבמות 36.00
59 נחום בבא בתרא רבי נחום בבא בתרא 40.00
59 נחום בב"מ רבי נחום בבא מציעא 51.00
2055 רשבי רבי שמעון בר יוחאי 35.00
300 רבנו רבנו 58.00
73 רבנו בחיי רבנו בחיי 42.00
10 רבנו האור רבנו האור לציון 28.00
2055 רגעים רגעים 41.00
10 רואה רואה ואינו נראה - גולד 51.00
10 רובע רובע מלא סודות - י.גולן 50.00
72 רוח חיים רוח חיים עם הקדמות ושיעורים 30.00
10 רוח מערבית רוח מערבית - סיפור מצויר על רקע 50.00
10 רחוב 1 רחוב שיקופיצקי 1 46.00
10 רחוב 3 רחוב שיקופיצקי 3 חדש! 46.00
2000 שיקופיצקי ב רחוב שיקופיצקי חלק ב' 54.00
29 הדבש ריח הדבש 50.00
29 הדבש ריח הדבש 50.00
10 ריטב"א זכרון ריטב"א הוצאת זכרון חדש (עלה 190.00
118 רישא סט רישא דגלותא סט ד"כ (על מרן 84.00
41 רמב"ם המאור רמב"ם חדש הוצאת המאור מבצע 470.00
10 רמב"ן זכרון רמב"ן זכרון קטן ד"כ (עלה המחיר - 115.00
73 רמב"ן יפה רמב"ן על התורה ב"כ הוצאת יפה נוף 42.00
10 רעק"א זכרון רעק"א הוצאת זכרון (קטן) 100.00
10 רפואה רפואה כהלכה 42.00
10 רצועות רצועות - קומיקס 42.00
46 רק בלחש רק בלחש 46.00
46 רק רק לומר שלום- ח.רוזנברג 51.00
10 רשב"א זכרון רשב"א זכרון (עלה המחיר - 165.00
73 אחיעזר חדש ש"ות אחיעזר חדש ג"כ- יפה נוף 82.00
400 שס המאיר ש"ס המאיר לישראל פנינים 310.00
2055 שאוני שאוני בלבכן 57.00
36 שאיפות שאיפות 46.00
36 שאיפות 2 שאיפות 2 - הדרך לגדול... 46.00
10 שאלת ב שאלת רב חלק ב' 42.00
10 שאלת שאלת רב כרך א 42.00
10 נתיב שמעתתא שב שמעתתא עם נתיב השמעתתא 42.00
84 שבט אש שבט אש 29.00
10 שביבי שביבי הלוי 42.00
36 שביל הזהב שביל הזהב 48.00
2000 שבע כבשות שבע כבשות לבדנה 15.00
2010 שבת לכל ברא א שבת לכל המשפחה, בראשית א' 20.00
2010 שבת לכל ברא ב שבת לכל המשפחה, בראשית ב' 20.00
36 שבתי גלינסקי שבתי- על רבי יעקב גלינסקי 42.00
39 מוקשים שדה מוקשים 50.00
19 שדה קרב שדה קרב (מסדרת הסיפור המצויר 32.00
77 מהרשם שו"ת מהרש"ם סט 380.00
2010 שות מלמד שו"ת מלמד להועיל, רד"צ הופמן 45.00
41 רעק"א המאור שו"ת רעק"א המאור ה"כ 210.00
10 שוע אחרונים שולחן ערוך אחרונים 79.00
2055 שולים שוליים של מעלה, משה גוטמן 50.00
359 שומר שומר מצווה-כללי המצוות לבעל החיי אדם 38
10 שונה סט שונה הלכות ו"כ הוצאה חדשה 160.00
2055 שונים השנים שונים השניים 35.00
300 שורשי שורשי השמות -מקורות לשמות בני 25.00
40 שחלק שחלק מחכמתו 1 (מבית קומיקסבא) 33.00
40 שחלק 2 שחלק מחכמתו 2 (מבית קומיקסבא) 33.00
40 שחלק 3 שחלק מחכמתו 3 33.00
40 שחלק 4 שחלק מחכמתו 4 33.00
40 שחלק 5 שחלק מחכמתו 5 33.00
47 שטח שטח סגור 46.00
36 שטייגן שטייגן 51.00
116 שידוכים שידוכים בדרך חז"ל 41.00
95 שיח שיח תפילה 38.00
116 שיחות שיחות הסבא מסלבודקא ב"כ 84.00
10 שיחות נפש שיחות נפש - מהגאון ר' משה 29.00
73 שיטה יפה שיטה מקובצת יפה נוף (ו' כרכים) 96.00
54 שיטת פנגר שיטת הרב פנגר - FHT 33
54 שימקה שימקה 40.00
2055 דעת חדש שיעורי דעת חדש (מהגרי"ל בלוך) א-ב בכ"א 52.00
10 שיעורי הרב שיעורי הרב - הרב דוד לייבל שליט"א 42.00
88 שיעורי גיטין שיעורי הרב עמ"ס גיטין 42.00
10 טהרה גרוס שיעורי טהרה - הרב גרוס 38.00
2060 אלישיב ברכות שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב,ברכות * 51.00
89 רופאים שיעורי תורה לרופאים סט ה"כ 160.00
13 שיעורים שיעורים בספר ויקרא א 68.00
13 שיעורים ב שיעורים בספר ויקרא ב 68.00
10 שירו למלך שירו למלך 38.00
10 שישה שישה קרונות 46.00
29 סימן שלא ישאר סימן 42.00
44 שלום ורעות שלום ורעות 46.00
40 שלומי שלומי ושליזי (מבית קומיקסבא) 50.00
2010 שלישי שלישי באשמורת 33.00
10 מועד שלמי מועד 38.00
10 שלמי שמחה שלמי שמחה 42.00
10 תודה שלמי תודה - בעניני ברכות-ימים 25.00
10 בין המצרים שלמי תודה -בין המצרים 25.00
10 תודה פסח שלמי תודה שבת - פסח 25.00
67 סרינה שלנו את סרינה 42.00
98 שם שם עולם 30.00
73 שמואל יפה שמואל עם מצודות יפה נוף 10.00
770 שמועות שמועות וסיפורים ב"כ 67.00
416 שמות לכל שמות לכל המשפחה מבצע (למכור 20.00

שמחות שמחות גדולות 50.00
19 שמיל שמיל והאוטומוביל מס' 1- מזימה 25.00
19 שמיל 3 שמיל והאוטומוביל מס 3 25.00
400 שמירת כיס שמירת הלשון כיס רכה 2.50
1212 שמירת הפה שמירת הפה כהלכתו 38.00
2005 שמירת שבת א שמירת שבת כהלכתה א' 48.00
2060 שמירת שבת ב שמירת שבת כהלכתה ב' 44.00
2055 שמע בני שמע בני,יסודות החינוך בימינו 31.00
10 שמעתתא שמעתתא-אוצר השמועות 35.00
10 שניים שנים מקרא ואחד תרגום ב"כ 42.00
2055 הגמול שער הגמול לרמב"ן 19.00
2055 התשובה למביט שער התשובה למבי"ט 23.00
2000 שערי אהלות שערי דעה,מראי מקומות אהלות 31.00
71 ברכה שערי הברכה 42.00
68.00 שערי הזמנים שערי הזמנים- חנוכה 25.00
95 הימים שערי הימים הנוראים 43.00
95 חג הסוכות שערי חג הסוכות (חדש) 43.00
10 שערי יושר שערי יושר ב"כ (כחול) 67.00
10 שערי יושר השלם שערי יושר השלם ב"כ עם הערות 100.00
95 ימי החנוכה שערי ימי החנוכה (חדש) 37.00
95 ימי הפורים שערי ימי הפורים 37.00
95 ימי הפסח שערי ימי הפסח 37.00
68 ישיבה שערי ישיבה 33.00
999 שערי מקוואות שערי מקוואות 38.00
95 שערי נחמה שערי נחמה - מהדורה מורחבת 43.00
95 שערי שמיטה שערי שמיטה 28.00
73 שערי יפה שערי תשובה יפה נוף (כריכה קשה) 9.00
10 שערי תשובה שערי תשובה עם ביאור זה השער 23.00

שערי תשובה שערי תשובה עם ביאור פתחי תשובה 25.00
2055 שערים מצוינים שערים מצוינים בהלכה ד"כ 141.00
400 שר התורה תמונות שר התורה - הרב עובדיה 40.00
555 פרטיזנים שרוליק ושמוליק במלחמת הפרטיזנים 51.00
29 דחלילים שרים הדחלילים 51.00
10 שרפי סט שרפי קודש ב"כ (למכירה בסט בלבד) 79.00
10 שרפי ב שרפי קודש חלק ב (מהישועות משה 46.00
46 שתיקה שתיקה או שתים (אלישבע שיין - חוה 51.00
10 תבנית אהלות תבנית אהלות 42.00
13 תבנית הבית תבנית הבית 42.00
10 תבנית כלים תבנית כלים 42.00
19 תגלית תגלית בחורבה 32.00
400 טוב להודות גדול תהילים טוב להודות גדול 12.00
2010 מזמור לתודה תהילים מזמור לתודה מבצע 42.00
400 תהילים מחולק תהילים מחולק 13.00
73 תהילים יפה תהילים עם מצודות יפה נוף 10.00
73 תהילים למינציה תהילים פאר המקרא - יפה נוף 7.50
73 תהילים סקאי תהילים פאר המקרא - יפה נוף ( 10.00
72 תומר הקדמות תומר דבורה עם ביאור הקדמות 33.00
400 תומר הקדמות תומר דבורה פנחס 1.50
311 ראש חום תוספות רא"ש חום ד"כ 99.00
10 ראש תוספות ראש קטן 4 כרכים 125.00
98 תורת הבית חח תורת הבית להחפץ חיים 46.00
48 שולחן מלכים תורת הבית לרשב"א שולחן מלכים 63.00
955 הבסיס תורת הבסיס- עניני בסיס לדבר האסור 38.00
32 הטהרה השלם תורת הטהרה השלם 25.00
74 הנסתר תורת הנסתר 38.00
10 תורת הנפש תורת הנפש במשנת הרמח"ל 38.00
10 העוף תורת העוף 21.00
58 כהנים תורת כהנים 25.00
41 תורת רעק"א תורת רעק"א 210.00
68 תטהרו תטהרו 7.50
2055 תינוק מיוחד תינוק מיוחד במיוחד 37.00
10 תיק תיק מקסיקו 51.00
10 תלויה תלויה - ח.ברטלר 54.00
88 תלמידי תלמידי כבני ב"כ 78.00
10 תמצית פסח תמצית ההלכות פסח ב"כ 50.00
300 תן חיוך 1 תן חיוך 1 20.00
300 תן חיוך תן חיוך 2 20.00
2055 תנך סימנ בינ תנ"ך סימנים בינוני 68.00
10 תנא דבי אליהו תנא דבי אליהו (נוסח כתב יד רומי) 29.00
73 תנא יפה תנא דבי אליהו יפה נוף 18.00
2060 תנך סימני כיס תנך סימנים כיס (המחיר עלה) 39.00
2055 תנך סימנ בינ תנך סימנים, בינוני 68.00
12 אבות תפארת אבות הרב פינקוס 17.00
10 תפארת ג"כ תפארת שלמה ג"כ 63.00
12 תפארת-ויקרא תפארת שמשון -ויקרא (המחיר עלה 38.00
12 תפארת-שמות תפארת שמשון -שמות 38.00
12 במדבר תפארת שמשון במדבר(המחיר עלה 38.00
12 תפארת-בראשית תפארת שמשון בראשית(המחיר עלה 38.00
12 דברים תפארת שמשון דברים (המחיר עלה 38.00
12 תפארת סט חדש תפארת שמשון סט- המכירה בסט 165.00
402 תפילת חנה תפילת חנה 14.00
73 תרי עשר יפה תרי עשר עם מצודות יפה נוף 10.00
84 תשובות הרוקח תשובות רבי אליעזר מורמייזא 42.00
67 תשמעי תשמעי סיפור -ר. טננוולד 46.00
46 תשעים תשעים ותשע- חוה רוזנברג 42.00