מהספר: "סוד המבול, משולש ברמודה המסתורי ונדידת היבשות.

 

 

תוכן העניינים

זכור ימות עולם - בינו שנות דור ודור                                       

א. מבוא                                                                                  3         

ב. תחילת החיים בבריאה                                                         5         

ג. שלשת הקטסטרופות ששנו את פני העולם                               6

ד. המבול - ע"פ תורת ישראל                                                    8

ה. תאור המבול במסורות עמים בעולם                                      16        

 

מהלך ההתרחשות של המבול - תאוריה המוצעת ע"פ מקורות יהודיים:

א.   אפשרות חדירתם של מטאוריטים וכוכבים לכדור הארץ          17

ב.    "חצבה עמודיה שבעה" - הווצרות היבשות                             19

1.     הפצול הגדול: לדרומה של אמריקה הדרומית ועד למיצרי ברינג בצפון     20

2.     ניודה של יבשת אפריקה                                                                           22

3.     חציבתן של אוסטרליה ואנטארקטיקה והסחתה של הודו                       25

4.     "תלישתם" של חלקי יבשה מצדה המזרחי של אסיה                               26

5.     הווצרות שרשרות ההרים ביבשות, תהומות באוקינוסים בחזית

      ההתקדמות של   היבשות, והשארת שובלי איים                                      28

6.     שפלות ונהרות                                                                                          31

7.     גלגוליו של הים התיכון                                                                             32

8.    הרכסים התוך אוקיניים                                                                          34

ג.     והיכן צפון ה"כוכב" הראשון? - מסתוריותו של משולש ברמודה!!

1. קביעת אתר משכנו של הכוכב                                                                    41

2. מקורו של זרם הגולף                                                                                  43

3. סודו הגנוז של "משולש ברמודה"                                                               44

4. רבית הצלופחים                                                                                          47

5. אפשרויות המחקר                                                                                      47

6. מסעו של יונה הנביא מלפני 2,700 שנה                                                       48

7. קשור בין העולם הגשמי לרוחני?                                                 51

        8. האמנם קימים בעולם אתרים נוספים נסח "משולש ברמודה"?                56

9. סכום                                                                                                          56

ד. מי גרם להסחתו של כדור הארץ ומיהו הכוכב השני?!               57

1. מהפך כדור הארץ על פי הגמרא                                                                 58

2. האמנם ניתן ללמד באפן מדעי על תאריך שנת המבול?                              61

3. שנת יציאת מצרים                                                                                     66

4. האמנם פגע מאדים בכדור הארץ?                                                              66

5. ברור תאריך המבול בתוך מעגל השנה                                                         70

6. מודל ההתנגשות ברמה של מערכת השמש                                                  72

7. שנה בת 360 יום?                                                                                        74

        8. קביעת אתר הפגיעה של הכוכב הגדול - מאדים: דיון תיאורטי!!               75

9. קביעת אתר הפגיעה של הכוכב הגדול - מאדים: מעשית בשטח                  79

10. תהליכים הקשורים בהתמקמות הלוח האמריקאי הצפוני

      על גבי "אמבטית המגמה" באתר הפגיעה                                                 81

11. מהן הדעות הרווחות כיום בקהיליה המדעית?                                          84

12. הטבלה הקנדית                                                                                        88

13. השפעת ההתנגשות על מאדים                                                                  89

14. כדור הארץ כג'ירוסקופ                                                                             90

ה. מהלך השואה שנגרמה ע"י המים במבול                                  97

ו. תופעת הקרחונים                                                                    99

ז. כיצד מתישב מהלך הזמן המקובל על הגיאולוגים עם התאוריה המוצעת?                                                                                                      101

ח. מה ניתן ללמד ממרבצי הפחם ואגני הנפט בעולם                      111

ט. סכום                                                                                    118

היתכן: ארץ החוילה = אמריקה = אטלנטיס?

א.      ארץ החוילה - שם הזהב                                                      120

ב.      אטלנטיס - ארץ החוילה?                                                    125

 ג. הטבע שהטביעו חלקי העולם השונים על בני האדם                129

המבול - תוצאה של קריסת מעמד קבלת התורה שלא הגיע ליעדו!                                                                               131

היתכן מבול שנית?                                                                133