Publisher Catalogs

קטלוגים של מולי”ם

 

חברת המפיצים וחברת משה אברמוביץ

אברמוביץ

Moshe Abramovits and HaMifitzim

Abramovits

logo
אקדמיה הלאומית, בר אילן, בן-צבי, ביאליק, מאגנס, מרכז זלמן, שז”ר, משגב ירושלים, ספרים בלוג

קטלוגים אקדמיים

Seforim Blog, Israeli Acedemy, Bar Ilan, Ben Zvi, Bialik, Magnes, Mercaz Zalman Shazar, Misgav Yerushalayim

Academic Publishers

Academic Catalog
הרב יעקב הלל, הוצאת כתבי יד מגדולי ספרד ואשכנז

אהבת שלום

HaRav Yaakov Hillel, new editions based on manuscripts from Gdolei Sefard and Ashkenaz

Ahavat Shalom

קנין תורה – בהיות, רוחב, עומק, שינון

עמל התורה

Study materials, diagrams, tables, and outlines that facilitate learning, improve memory and contribute to the understanding of the issueץ

Amal Hatorah

ארטסקרול ישראל:
גמרות שוטנשטין וכל ספרי ארטסקרול באנגלית ועבריתמשלוחים מהארץ לכל מקום בארץ ובחו”ל חוץ מארה”ב

ארטסקרול – ישראל

Artscroll Israel: Talmud Schottenstein, Shaar Press, NCSY, etc. Shipping to Israel, Europe Asia and Africa at local Israeli prices

Artscroll Israel

ספרי הרב הם שילוב של למדנות ומחשבה עמוקה בתורה ובקבלה וחסידות ביחד.

בית גנזי

Author of more than 30 Seforim of commentaries and essays related to the Humash, Moadim, Masechtot and various themes in Jewish life

Bet Ginzai

הרב שלמב ברעוודא כבר ידוע בעולם היהודי כאחד מגדולי מרביצי מוסר, המגידים, ומפרשי תורת מחשבת  של הגר”א זצ”ל.

הרב שלמה ברעוודא

HaRav Shlomo Brevda is one of the leading Rabbis and speakers in our time. His  commentaries on the Vilna Gaon’s Seforim in Aggada and Kabbala are  very

Harav Shlomo Brevda

ההוצאה מוציאה את ספרי חסידות חב”ד ומטרתה הפצת תורת חב”ד

חב”ד קה”ת

Kehot is the flagship publisher of the Chabad movement

Chabad – Kehot

chabad
כל ספרי הרב צבי כהן

הרב צבי כהן

All the seforim of Harav Zvi Cohen

Harav Zvi Cohen

set 1
התקליטור התורני מכיל למעלה מ-1300 ספרים תורניים, מוקלדים ומוגהים, בכל תחומי היהדות: תנ”ך + למעלה מחמישים מפרשים, תלמוד עם עשרות ראשונים ואחרונים, ספרי הלכה, ספרי אגדה, ספרי מחשבה, ספרי הרמב”ם, כתבי הרמב”ן, ספרי מוסר

ד.ב.ס.

Two small disks contain an entire wall-to-wall library in searchable text files.

D.B.S.

כמה מדברי הדפוס שבהוצאת “אשכול” זכו לתפוצה רחבה: סידור “תפילת כל פה” ומחזורי התפילה “מחזור רבא” נפוצו במשך השנים בכל רחבי העולם היהודי

אשכול/ שי למורא

Eshkol is perhaps the best known publisher of Siddurim in Israel. Founded by Rav Yosef Sholom Weinfeld over 60 years and continued by his sons and grandsons now constitutes two publishing houses side by side in Mea Shearim.

Eshkol/ Shai Lamoreh

הוצאת פלדהיים נוסד לפני שלוש דורות בניו יורק ונחשבת לאחת ההוצאות הגדולות בעולם היהודי. בפלדהיים יוצא לאור ספרי קודש, ספרי ילדים ספרי ביוגרפיה והיסטוריה, ספרי בריאות, הגהות  ומחשבת ישראל בעברית ובאנגלית . יפה נוף הוקם בארץ לפני כ 20 שנה והיום, והיא נחשבת היום כאחת ההוצאות הפעילות ביותר. לאחרונה יפה נוף ופלדהיים  התאחדו. וירטואל גאולה פועלת כאן כנציגם (הלא רשמית) באינטרנט, המוכר על ידם

פלדהיים יפה נוף

Feldheim  publishes religious books, children’s books, books on health, education and much more for 3 generations.  Yafe Nof is a very active Israeli publisher. Recently they amalgamated in Israel and VirtualGeula  functions as their unofficial webstore .

Feldheim/
Yafe Nof

yefe-nof-feldheim
אוסף גדול של ספרים למכירה בעברית ואנגלית, על כל נושא…

הפצת גיטלר ארטסקרול בישראל

Lowest prices on new Seforim from the biggest Israeli wholesaler

Gitler’s Distributors of Artscroll in Israel

גרוסמן הוא מפיץ ספרים עצמאי, עם מבחר מדהים של ספרים מכל המו”לים והמפיצים המוכרים

גרוסמן

Grossman is an independent book distributor, with an amazing selection of books from all the well-known publishers

Grossman

מפיץ פעיל בבני ברק של הוצאות תורניות ועיוניות

הפצת הספר

Active Bnei Brak distributor of Torani Publications

Hafazat
HaSefer

הדפסת ספרים נדירים, הדפסה עצמית

המרכז לספרים נדירים

Printing rare seforim, self-publishing

HaMercaz LeSfarim Nedirim

mercaz nedirim
שונה הלכות, דרך אמונה, שיח השדה, אורחות יושר ועוד הרבה.

הרב חיים קנייבסקי

Shoneh Halochos, Derech Emunah, Siach Sadeh, Orchos Yosher and many more.

Rav Chaim Kanievski

Rav Chaim Kanievsky
תנ”ך, ראשונים, סידורים, מחזור ארם צובה, שו”ת

יד הרב ניסים

Tanach, Rishonim, Siddurim, Machzor Aram Zova, Shu”t

Yad Harav Nissim

חומש הגר”א, הערות על המסכתות מהגרי”ש אלישיב, סידור אליות אליהו, אפיקי איל מהגראי”ל שטיינמן, והרבה עוד

קולמוס

Chumash HaGra, Heoros al HaMasechtos Rav Eliyashiv, Sidur Aliyos Eliyahu, Afikei Ayil from Rav Shteinman, and much more.

Kulmus

Kulmus
מכון לחקא התלמוד, תוספות השלם, ברכת אליהו על הגר”א, סנהדרין גדולה ועוד חיבורים

מכון הרי פישל

Institute for Talmudic Research for more than 60 years. Birkhat Eliyahu of the the the Vilna Gaon on Shulkan Aruch, Sanhedrin Gedola

Machon Harry Fishel

מהדורות מתוקנות של גדולי ספרד האחרונים מכתבי יד ומדפוסים קדומים, הרב עזרא בצרי

מכון הכתב

Works of Gdolei HaAhronim Sefarad , from manuscript and first editions, HaRav Ezra Bazri

Machon HaKtav

ש”ס לובלין, מקראות הגדולות המאור, טור המאור, חקרי לב, הרב חיים אבולפיה ועוד

מכון המאור

Shas Lublin, Mikraot Gedolot HaMeor, Tur HaMeor, Hikrei Lev, Rav Haim Abulafia etc.

Machon HaMeor

הרב יוסף קאפח, מקורות מתימן, תרגומים מערבית של ספרי הרמב””ם והרב סעדיה גאון

מכון מש”ה

HaRav Yosef Kapach, Yemenite studies, Translations from original Arabic of the Rambam and Rav Sadya Gaon

Machon Moshe

חיבורים מתוך כתבי יד ודפוסים קדומים של גדולי הראשונים ואחרונים. מפעל חכמי הונגריה, אור המזרח, אוצר מפרשי התלמוד

מכון ירושלים

Works of Gdolei HaAhronim from manuscripts and first editions. Otzar Mefarshei HaTalmud, Mifal Hachmei Hungaria, Or HaMizrach, etc

Machon Yerushalayim

הוצאת מנצור היא אחת מבתי דפוס הוותיקות וידועות ביותר בירושלים

מנצור

Manzour Publishers are one of the oldest and best known Sephardic printers in Jerusalem

Manzour

ben ish hai
סדרת הספרים הידוע שמפרש את דברי התוספות באופן מפרט ומתומצת

מי מנוחות הרב נחמן כהנא

The well-known series of Rav Nachman Kahana that explains Tosafot succinctly and clearly

Mei Menuchot HaRav Nachman Kahana

מהדורות חדשות של הש”ס ירושלמי, קצות החושן, נתיבות המשפת ועוד

מאורי אור

The Meorei Or Yerushalmi edition is the first new printing of the Jerusalem Talmud in over a hundred years

Meorei Or

הוצאה לאור של הרב עובדיה יוסף שליט”א: יחוה דעת, חזון עובדיה, יביע אומר ועוד

מאור ישראל

Publishing house of Rav Ovadia Yosef Shlita. Yehave Daat, Yabia Omer and Hazon Ovadai

Meor Yisrael

ישיבת מרכז הרב נוסדה ע”י הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל

מרכז הרב

Yeshivat Merkaz HaRav Kook was founded 76 years ago, in 5684 (1924) in Jerusalem, by the first Chief Rabbi of Eretz Israel, Rav Avraham Yitzhak HaCohen Kook, of blessed memory

Mercaz HaRav

z-y-kook
צאה לאור מהמובילה בארץ עם אלפי ספרים איכותיים: ראשומים ואחרונים

מוסד הרב קוק

Leading publisher of scholarly editions for 70 years including Rishonim: Ritva, Rashba, and thousands of popular Ahronim etc

Mossad HaRav Kook

ישיבת המקובלים של הרב מרדכי שרעבי והרב בניהו שמואלי. סידורים עם כוונות הרש”ש.

נהר שלום

HaRav Mordechai Sharabi and Rav Beniyahu Shmuelli. Siddurim with Kavanot Rashashsh

Nahar Shalom

אור החיים  רשת החניות לספרי קודש הגדול בארץ

אור החיים

Sifrei Ohr HaHaim in Bnei Brak is one of the largest publishers/distributors and bookstores in Israel

Or HaHaim

1
הוצאה והפצה ותיקה של ספרי חסידות ועוד של הרב מנחם בראון

אור הספר

Veteran Jerusalem wholesaler of Hassidic Seforim

Or HaSefer

מהדורה חדשה של הש”ס בבלי גמראות מבאורות של מתיבתא ועוד הרבה ספרי לימוד בתכלית העריכה והיופי

עוז והדר

Most complete Talmud Bavli ever published. Metivta and dozens of new editions of basic and learning Seforim

Oz Ve Hadar

אוצר הפוסקים הוא בית הוצאה לאור ומפעל תורני

אוצר הפוסקים

Otzar HaPoskim’s Responsa Treasury

Otzar Haposkim

otzarhashut
ערכות הכנה למבחני הסמכה לרבנות שע”י הרבנות הראשית לישראל, הרב שמואל קדר

שו”ת היכל שלמה

All you need to know to prepare for the Rabbinut Semicha from Rabbi Shmuel Kedar

Prepare for Semicha

מהדורת שבתאי פרנקל של המשנה תורה ידוע בעולם התורה בשביל תוספות רבות, שלמותו, ודיוקו

שבתי פרנקל הוצאה לאור

The Rambam – Shabtei Frankel Edition is the classic edition because of its accuracy, completeness and beauty of printing

Shabtei Frankel Publishers

שיוווק והפצה מכל מקצעות היהדות. קטלוג גדול של אלפי ספרים מהצינות הדתית, עולם האקדמי והחרידי

שלם מפיצים

Professional distributor with many large and small publishers + thousands of titles from the Religious Zionist world, the Haredi world and scholarly works

Shalem Distributors

טור השלם, טור ושו”ע שירת דבורה, שו”ע הבהיר, רש”י כפשוטו, מחזור המפורש

ספרי יסוד

Tur Hasholem, Tur & Shulchan Oruch Shirat Devorah, Shulchan  Oruch Habahir, Machzor Hameforesh

Sifrei Yesod

Tur Hasholem Shirat Devorah
אוצר גדול של כל חכמי המזרח כולל הוצאות אוצר מגרב, ואור מערב, והמון הוצאות פרטיות. פועל כמו”ל וכמפיץ

הספריה הספרדית

Halacha, Responsa, Kabala, Torah, Nach, Tefilla, Drashot, Mussar, history, biography from Morocco to Iraq in this tremendous catalog of 100 pages

Sifria HaSefaradit

משניות זכר חנוך, ש”ס נהרדאה, ילקוט מעם לועז, הרב אריה קפלן ועוד

הוצאת וגשל

Mishnayot Zecher Hanoch, MeAm Loez, Shas Neherdea, Rabbi Arye Kaplan etc

Vagshal and Moznaim

גוף המוביל בתחומי המחקר והלימוד של תולדות ארץ-ישראל. בבית הנשיא בן-צבי, בשכונת רחביה בירושלים, נמצאים מכוני המחקר, ספרייה ובית הוצאת ספרים

יד בן צבי

Research of the history and culture of the Land of Israel, Jerusalem studies, and Sephardic Jewish communities

Yad Ben Zvi

אנציקלופדיה תלמודית הוא החיבור הגדול של הדור המקיף את כל התלמוד וחכמת ישראל – גם דקדוקי סופרים השלם, פסקי הרי”ד והריא”ז

אינציקלופדיה תלמודית – יד הרב הרצוג

The standard reference work used in Jewish learning worldwide. Also Dikduke Soferim HaShalem, Piskei Rid and Riaz and more.

The Encyclopedia Talmudit – Yad HaRav Herzog

 הפצה עבור עוז והדר, מכון המאור, הרי פישל ועוד

יסודי

 

Distributer for Oz VeHadar, Machon Hameor, Harry Fischel and many more 

 Yessodi

 Yesodi Logo

 

List of Inactive Catalogs – רשימת קטלוגים לא פעילים