Curriculum for Semicha Tests

הרב שמואל אליקים קדר

חלק מהמאמרים בפרומט PDF
אם לא מותקן לכם במחשב קורא קבצי PDF לחצו כאן להורדה בחינם

שו"ת חדשות (תשובות לשאלות חדשות שנשאלו אחר הדפסת הספרים)
שבת
נדה
מקואות
איסור והיתר
אבלות
עירובין
תיקונים ועידכונים לכל הספרים
טפסים של מבחנים עם ציון לתשובות

חזרה